KONKURS FOTOGRAFICZNY Z OKAZJI JUBILEUSZU 70 LAT SITK

Zarząd Oddziału SITKRP w Krakowie zaprasza do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM z okazji Jubileuszu 70 lat SITK NA NAJCIEKAWSZĄ FOTOGRAFIĘ

Temat konkursu: Najciekawsze zdjęcie z życia Oddziału, fotografie wykonane w latach 1946 – 2016, przez Członków SITK podczas rożnych wydarzeń organizowanych przez Oddział.

Termin nadsyłania prac: do 20 sierpnia 2016

Adres przyjmowania prac (do biura Oddziału na adres mailowy): krakow@sitkrp.org.pl (w przypadku plików elektronicznych) lub osobiście do biura Oddziału ul. Siostrzana 11 30-804 Kraków  (w przypadku zgłaszania zdjęć tradycyjnych) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia udziału.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia zgodnie z Regulaminem będą ocenione przez Komisję Konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zwycięscy za najciekawsze zdjęcie nastąpi podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej, która planowana jest w dniu 15.09.2016 roku.

Regulamin:

  1. W  konkursie  mogą  wziąć udział wyłącznie Członkowie Oddziału SITK w Krakowie, którzy mają na bieżącą opłacone składki członkowskie.
  2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.
  3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu i podpisane (wymagany opis: miejsce, data, nazwa wydarzenia).
  4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
  5. Fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką cyfrową (mogą to być fotografie robione aparatami telefonicznymi)
  6. Elektroniczne zdjęcia powinny być w formacie JPG w rozdzielczości umożliwiającej wydruk w dużym formacie lub w najwyższej wielkości dostępnej w posiadanym aparacie. Wielkość pliku (jednego zdjęcia) nie może przekroczyć 10 Mb.
  7. W przypadku zdjęć elektronicznych wymagana dodatkowo odbitka w formacie 10×15 cm.
  8. Oryginały fotografii podlegają zwrotowi.
  9. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby konkursu  zgodnie  z Ustawą  o Ochronie  Danych  Osobowych; udziela  Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony  oraz  bez  ograniczeń  terytorialnych  z przesłanych  zdjęć  na wszystkich polach eksploatacji (a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia  wszelkimi  technikami,  w tym  przede  wszystkim  techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera).

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie

Do pobrania: Karta zgłoszenia do konkursu na najciekawszą fotografię

Zarząd Oddziału

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci