Konkurs na najlepszą pracę dyplomową rozstrzygnięty !


dsc_0081

Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 3 czerwca br. w sali konferencyjnej GDDKiA Oddział w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25. 

Na spotkanie przybyło 21 osób: uczestnicy i laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Przewodniczący Sądu Konkursowego Andrzej Kollbek (I Wiceprezes Oddziału) oraz Prezes Oddziału Lidia Żakowska.

Przewodniczący A.Kollbek przybliżył zebranym długoletnią historię konkursu, podkreślił jego znaczenie, przypomniał też kryteria, jakie obowiązują przy wyborze najlepszych prac.Oprócz walorów naukowych, jakimi cechują się prace, Sąd Konkursowy zwraca szczególną uwagę na walory praktyczne, aktualność podejmowanej problematyki, kompleksowość, nowoczesność, stopień trudności i złożoności rozwiązywanych problemów oraz przydatność do wdrożenia.

Następnie Przewodniczący ogłosił werdykt -  oto nagrodzone prace:

I miejsce zajęła praca  Pana Mateusza Szpórnóga pt. „Budowa modelu mikrosymulacyjnego skrzyżowania ulic Królewskiej i Kijowskiej w Krakowie”, której promotorem był dr inż. Wiesław Dźwigoń

II miejsce zajęła praca Pana Łukasza Stefanika pt. „Analiza możliwości Outsourcingu obszarów IT w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie”, której promotorem był dr hab. inż.Wiesław Starowicz, prof. PK

III miejsce zajęła praca Pana Adama Wiśniowskiego pt. „Analiza zmian komunikacyjnych na Nowym Kleparzu” , której promotorem był dr inż. Marek Bauer.

Doceniając wysoki poziom prac przyznano wyróżnienia dla:

  • Katarzyny Nędzki za pracę pt ” Analiza funkcjonowania wybranych węzłów przesiadkowych w Krakowie na postawie ocen pasażerów”, promotor: dr inż. Zofia Bryniarska
  •  Anny Bidzińskiej oraz Anny Pędzimąż za pracę pt. „Ocena bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach w ciągach przejść drogowych przez miejscowości”. Promotor: dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (dyski zewnętrzne, oraz odtwarzacze multimedialne)  oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec, album o Zabytkowych dworcach w Polsce i czasopisma.

            Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczyła je w Jego imieniu Prezes Oddziału Lidia Żakowska wraz z Wiceprezesem Andrzejem Kollbekiem. Promotorzy otrzymali również listy gratulacyjne przygotowane przez Zarząd Oddziału w Krakowie oraz upominki książkowe. W czasie dyskusji, jaka się wywiązała na spotkaniu laureaci nagród i ich promotorzy podzielili się swoimi refleksjami z okresu pisania prac, trudnościami, na jakie napotykali oraz w jaki sposób udało się połączyć pasje ze studiami. . Na zakończenie uroczystości zrobiono sobie tradycyjne wspólne pamiątkowe zdjęcie.         

·        

 


Powiazane tresci