Konkurs prac dyplomowych – wydłużamy termin zgłaszania prac do 31 marca 2021 roku

Informujemy, że wydłużyliśmy termin przyjmowania prac dyplomowych do udziału w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa do 31 marca 2021 roku.

Informujemy, że decyzją Zarządu Oddziału przyjmujemy również prace w wersji elektronicznej. Elektroniczne zgłoszenie pracy powinno zawierać:

  • egzemplarz pracy dyplomowej – plik pdf,
  • nazwę uczelni, wydziału,
  • nazwisko, imię i email autora,
  • tytuł pracy dyplomowej,
  • nazwisko, imię i email promotora,
  • datę obrony,
  • skan strony zawierającej ocenę pracy,
  • skan opinii promotora (oryginał opinii prosimy o dostarczenie do biura Oddziału).

Prace prosimy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 poniedziałek w godz. 8-18.00, wtorek-piątek w godz. 8-16 lub na email krakow@sitkrp.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Oddziału.

Powiazane tresci