Konkurs z nagrodami na skrótowiec konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Organizatorzy konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zapraszają do udziału w Konkursie na skrótowiec konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Dla Autora zwycięskiej propozycji Organizatorzy przewidzieli nagrodę.

Propozycje prosimy przesyłać do Biura Oddziału na adres mailowy: krakow@sitkrp.org.pl

Termin nadsyłania propozycji: do 10 maja 2018 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zwycięscy na najciekawszy skrótowiec nastąpi podczas konferencji w Zakopanem.

Regulamin Konkursu:

  1. W  konkursie  mogą  wziąć udział wyłącznie Uczestnicy Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” lub Członkowie Oddziału SITK w Krakowie.
  2. Skrótowiec powinien być pomysłem 1 autora.
  3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 skrótowce .
  4. Skrótowce przesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby konkursu  zgodnie z Ustawą  o Ochronie  Danych  Osobowych; udziela  Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz  bez  ograniczeń  terytorialnych z przesłanej propozycji „skrótowca”  na wszystkich polach eksploatacji (a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi  technikami,  w tym  przede  wszystkim  techniką drukarską, wprowadzenia do pamięci komputera).

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie

Komitet Organizacyjny Konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa do pobrania.


Powiazane tresci