Krajowy Transport Drogowy

Krajowy Transport Drogowy

Krajowy transport drogowy. Podręcznik przewoźnika drogowego w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowicza. Podręcznik jest szóstym zmienionym i uzupełnionym wydaniem monografii poświęconej problemom wiedzy niezbędnej przewoźnikom drogowym dla uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym.

Pierwsze wydanie ukazało się w 2002 roku i od tej pory cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ośrodków szkolących przewoźników z terenu całej Polski, jak również wyższych uczelni technicznych.

Bieżące wydanie uwzględnia zmiany w polskim i europejskim prawie transportowym oraz doświadczenia z przeprowadzonych przez Oddział SITK RP w Krakowie kursów dla przewoźników w latach 2000-2011.

Wszystkie materiały zawarte w książce opracowano wg stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2011 roku. Książka jest pomyślana jako materiał pomocniczy do wykładów i ćwiczeń prowadzonych na kursach z zakresu przewozów krajowych oraz z zakresu przewozów międzynarodowych w części krajowej. Może również służyć do indywidualnego studiowania przez osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Przydatne linki: Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Powiazane tresci