Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego w aglomeracji krakowskiej

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie W dniu 14. października 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się konferencja pt.: „Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego w aglomeracji krakowskiej”.  W trakcie konferencji licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać czterech wystąpień. Pierwsze dwie prezentacje zostały przygotowane przez uczniów Technikum Komunikacyjnego Macieja Iwańca i Tomasza Czopka, kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego, których wystąpienie dotyczyło aktualnej modernizacji i rozbudowy szlaków kolejowych i taboru oraz Żanetę Zdybał i Magdalenę Wadowską kształcących się na kierunku technik logistyk, których wystąpienie dotyczyło funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego w Krakowie.

Obie prezentacje bardzo zaciekawiły uczestników oraz stały się przyczyną ożywionej dyskusji. Kolejnym prelegentem był pan Konrad Gawłowski z Grupy PKP. Pan Gawłowski wygłosił bardzo ciekawą prezentację dotyczącą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów kończących naukę w technikum. Pan Konrad Gawłowski bardzo dobrze został odebrany przede wszystkim przez młodzież szkolną, zapewne również dla tego, że sam jest absolwentem (wtedy jeszcze) Technikum Kolejowego. Na zakończenie, z bardzo interesującym wykładem, wystąpił pan dr Kazimierz Mazur-Komendant Straży Ochrony Kolei. Pan Komendant w ciekawy sposób opowiedział o uwarunkowaniach prawnych i specyfice pracy w służbach mundurowych. Pan Komendant podkreślił rolę wychowawczą szkoły w kształtowaniu odpowiednich postaw wśród młodzieży, zwłaszcza w kontekście starania się o przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy SOK lub Policji.

Po tej części, oficjalnych wystąpień, wyłoniła się intensywna dyskusja wokół prezentowanych tematów. Słowo podsumowania i odnośnie własnych wrażeń z konferencji wygłosili m.in.: pan Karol Nędza- wieloletni członek SITK, pani dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Barbara Baran, pani Elżbieta Wiesner- członek Zarządu Związku Zawodowego Kolejarzy.

Na zakończenie współorganizator konferencji pan Zbigniew Porada podziękował wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich aktywny udział oraz Dyrekcji Szkoły i Zarządowi krakowskiego Oddziału SITK za pomoc w organizacji konferencji, następnie zaprosił zebranych na przygotowany poczęstunek, w trakcie którego nadal trwały rozliczne rozmowy na tematy branżowe.

Jako organizatorzy, członkowie SITK przy Zespole Szkół nr 1, widząc pozytywny odbiór konferencji, wyrazili wolę zorganizowania, w niedługim czasie, kolejnych tego typu spotkań naukowo-technicznych.

                                                                       Opracował: Zbigniew Porada

 

 

Powiazane tresci