Marian Dudek

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2020 roku
odszedł z naszego grona nasz Kolega i Przyjaciel

śp.  mgr inż. Marian Dudek

Wieloletni i zasłużony Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Wieloletni Członek Zarządu Oddziału, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członek Sądu Koleżeńskiego, Członek Klubu Seniora SITK, Członek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu, zasłużony transportowiec, Wieloletni Prezes Miejskiego Zakładu Naprawy Tramwajów w Krakowie.
odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP,
Medalem imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia”. Zaangażowany i oddany działalności stowarzyszeniowej.

Kolegę Mariana będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska.

Pozostanie na długo w naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 24 października 2020 r. o godz. 10.0 w Kościele Parafialnym w Bolechowicach

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Oddziału
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie

Powiazane tresci