Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE NGO DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie

wraz z Urzędem Miasta Krakowa,  Zakładem Transportu Politechniki Krakowskiej i Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach Jubileuszu 70-lecia działalności Oddziału SITK RP w Krakowie

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE NGO DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

która odbędzie się 15 września 2016 w Krakowie

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4

 

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach, w szczególności:

  • porównanie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
  • perspektywy rozwiązywania społecznych problemów zatłoczonych miast,
  • prezentacja najlepszych praktyk z Polski, Europy i z innych kontynentów,
  • rola organizacji kobiet w inżynierii i w transporcie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • współpraca międzynarodowa dla sukcesu działalności ruchu stowarzyszeniowego.

Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi: 300 PLN

 

Wszystkie przyjęte do prezentacji artykuły (wygłoszone lub przedstawione w sesji posterowej) zostaną opublikowane w recenzowanych Zeszytach Naukowo-Technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym SITK RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MNiSW w dniu 18 grudnia 2015 roku (część B) posiada 5 punktów.

Zapewniamy polsko – angielskie symultaniczne tłumaczenie prezentacji.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

 

Konferencji będą towarzyszyły spotkania i uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału Kraków SITK RP, w tym:

  • Wernisaż Jubileuszowej Wystawy „70 lat mobilności w Krakowie”
  • Uroczysty pochód SITK RP z orkiestrą Transportowców w Rynku Głównym Krakowa
  • Prezentacje wydawnictw jubileuszowych SITK RP

Udział w wernisażu wystawy i w pochodzie jubileuszowym jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać na załączonej karcie zgłoszeniowej na adres mailowy: anna.bujak@sitkrp.org.pl do 20 sierpnia 2016 roku.

 

Do pobrania karta zgłoszenia uczestnictwaZAPROSZENIE I PROGRAM

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do członków komitetu organizacyjnego:

Aleksandra Ciastoń-Ciulkin

Politechnika Krakowska

Zakład Transportu L-32

tel.: 12 628-30-94

e-mail: aciaston-ciulkin@pk.edu.pl

Anna Bujak

Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Komunikacji RP

tel.: 12 658-93-72

e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl

ZAPRASZAMY!


Powiazane tresci