Monografia Jubileuszowa Oddziału „Przeszłość dla przyszłości”

W roku 2016 – Roku Jubileuszowym Oddział przygotował wydawnictwa związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia: Monografię Oddziału za lata 2006 – 2016 oraz wydawnictwo z karykaturami.

Monografia Oddziału pt:  Przeszłość dla Przyszłości pod redakcją p. Krystyny Styrny – Bartkowicz zawiera szeroki przekrój historii, ważnych wydarzeń, ciekawostek i wiele informacji z minionego 10-lecia Oddziału. Książka opatrzona jest słowem wstępnym aktualnego i poprzedniego Prezesa Oddziału, czyli Lidii Żakowskiej i Mariusza Szałkowskiego oraz słowem wstępnym od Redaktora monografii. Teksty zamieszczone w wydawnictwie wzbogacone są zdjęciami z najważniejszych wydarzeń z tego okresu, poprzez zamieszczenie starych fotografii transportowych ukazano również „Przeszłość”, która dała podwaliny dla „Przyszłości”.

 

W Monografii znajdziemy wybrane, znaczące wydarzenia i fakty z lat 2006 – 2016 oraz charakterystykę wszystkich kół działających w Oddziale. W rozdziale o nagrodach – Ernestach, prof. Wiesław Starowicz przedstawia genezę powstania tego odznaczenia i statuetki upamiętniającej polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego – budowniczego najwyżej położonej linii kolejowej w peruwiańskich Andach. Przytoczone są również reflekcje laureatów tej nagrody, którzy mówią co znaczy dla nich to wyróżnienie i jaki wpływ wywarł na nich fakt, że okazali się w danym roku najlepszymi w swojej dziedzinie.

W Monografii znajduje się również bardzo wzruszający rozdział o Marianie Szelińskim – wieloletnim Prezesie i potem Prezesie Honorowym Oddziału pt: „Marian Szeliński okiem córek…”. Autorkami tej pięknej, ciepłej opowieści o Prezesie Szelińskim, który zmarł w maju 2015 roku, są jego Córki: Magdalena Szynal i Małgorzata Szelińska-Kukulak. Prezes Szeliński ukazuje się nam nie tylko jako zasłużony działacz naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim jako człowiek, ojciec, pasjonat i patriota.

Kolejny rozdział poświęcony został zasłużonym Kolegom, których wszyscy znaliśmy, lubiliśmuy i ceniliśmy, a którzy w ostatniej dekadzie już odeszli – opowiada o ich sukcesach, osiągnięciach, pracy zawodowej i stowarzyszeniowej.

Ostatnia część Monografii to praca Oddziału w ostatnich dziesięciu latach pokazana poprzez fakty, liczby i zestawienia. W takim pozornie „suchym” zagregowaniu danych widać ogrom pracy i różnorodność działań zrealizowanych przez Oddział, a więc głównie przez jego członków i władze w tych latach.


Powiazane tresci