NOVKOL'20

HOTEL NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE 2 - 4 GRUDNIA 2020 roku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

- Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
- Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu 
- PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
- Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie 

zaprasza do udziału w XIX Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM - NOVKOL'20


Konferencja odbędzie się w dniach 02 grudnia – 04 grudnia 2020 roku
w HOTELU NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE 

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury 
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski*
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego 
Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A. 
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.*
Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa)
prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

FUNKCJAOSOBA
PrzewodniczącaJózefa Majerczak
Sekretarz organizacyjnyJanina Mrowińska
CzłonkowieMarek Błeszyński
Anna Karpierz
Jerzy Hydzik
Teresa Jaszczyszyn
Sergiusz Lisowski
Zbigniew Marzec
Karol Nędza
Sabina Puławska-Obiedowska
Stanisław Waligóra
Józef Wieczorek
Włodzimierz Żmuda

PATRONAT MEDIALNY

TRANSPORT MIEJSKI i REGIONALNY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

ZŁOCI PARTNERZY KONFERENCJI

Hufgard

BOMBARDIER

MABO sp. z o. o.

OFICJALNI PARTNERZY KONFERENCJI

STRUNBET | Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych

PARTNERZY KONFERENCJI

NAKAR - AUTOMATYKA KOLEJOWA

NOSALOWY DWÓR

ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane, Polska 
                      recepcja@nosalowy.pl                         
mobile: +48 18 20 22 400

KONFERENCJA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT