TEMATYKA

WEBINARIUM 2 GRUDNIA 2020 roku

TEMATYKA KONFERENCJI

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

1. Inwestycje kolejowe w obliczu nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Pandemia impulsem zmian organizacyjnych.

2. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: czy jesteśmy gotowi na budowę nowych linii kolejowych dużych prędkości? czy raczej skoncentrować się na modernizacji istniejących korytarzy kolejowych? 2x25KV – czy w Polsce się opłaca?

3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM.

4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.

5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego.

6. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych.

7. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160km/h i więcej – utrzymanie prewencyjne a nie awaryjne.

8. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu.

9. Kolej XXI wieku - możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji ze środków instytucji finansujących granty badawcze (np. NCBiR); wdrażanie nowoczesnych rozwiązań (nowoczesne rozjazdy, systemy diagnostyczne, GSM-R, ETCS, bezciężarowe kotwienie sieci trakcyjnej, itp.); "Zielony Ład" - nowe szanse dla kolei.

10. System stypendialny studentów i uczniów jako sposób pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 

KONFERENCJA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT