TERMINARZ I OPŁATY

WEBINARIUM 2 GRUDNIA 2020 roku

TERMINARZ

WYDARZENIEDATA
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń31.10.2020R.
nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji NIEPRZEKRACZALNY10.11.2020R.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów15.11.2020R.
zgłoszenie uczestnictwa w Webinarium25.11.2020R.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział uczestników w Webinarium NOVKOL 2020 jest bezpłatny

Zaproszenie wyślemy do wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji, patronów Honorowych, Rady Naukowej i Honorowych Gości. Referaty przygotowane na konferencję zostaną opublikowane w Zeszycie Naukowo-Technicznym Oddziału SITK w Krakowie, a materiały konferencyjne zostaną bezpłatnie rozesłane do wszystkich zarejestrowanych osób po zakończeniu Webinarium. Dla usprawnienia wysyłki prosimy o podanie adresu i numeru telefonu kontaktowego dla Kuriera.

Spotkanie będzie miało charakter zdalny – odbędzie się z wykorzystaniem platformy WEBEX. Zgłoszeni uczestniczy otrzymają na adres mailowy zaproszenie z linkiem umożliwiającym przyłączenie się do spotkania.
Zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl lub wypełnić formularz rejestracyjny w terminie do 25 listopada 2020. Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie danych: imię i nazwisko, adres email ( na który zostanie wysłane zaproszenie) , telefon kontaktowy, nazwa instytucji zatrudniającej , adres do korespondencji (dla celów wysłania materiałów) oraz numer ewidencyjny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (jeżeli dotyczy). 

KONFERENCJA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT