TERMINARZ I OPŁATY

HOTEL NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ZAKOPANE 2 - 4 GRUDNIA 2020 roku

TERMINARZ

WYDARZENIEDATA
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń10.09.2020R.
nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji NIEPRZEKRACZALNY15.10.2020R.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów31.10.2020R.
zgłoszenie uczestnictwa20.10.2020R.
przesłanie opłaty za udział w konferencji20.10.2020R.
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji15.11.2020R.
wysłanie komunikatu nr 215.11.2020R.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

W związku z pandemią, TERMINY podane w Komunikacie mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1490,00 zł netto + VAT 23%

Kwota ta obejmuje:

- wyżywienie (od obiadu 02 grudnia do obiadu 04 grudnia),
- noclegi z 02/03.12 i 03/04.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych),
Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą
460 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
- uroczystą kolację,
- koleżeńską kolację,
- transport na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
- wycieczkę techniczną,
- Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

- Dla Członków SITK RP 5% zniżki.
- Dla Członków Oddziału SITK RP w Krakowie 10% zniżki.
- Dla Przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 10% zniżki.Konferencja odbędzie się w Hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA ul. Balzera 21 D, 34-500 Zakopane. NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA to kompleks hotelowy położony nieopodal Centrum Narciarskiego Nosal.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:
– internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
– parking niestrzeżony. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem, e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1490,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 20 października 2020 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT
O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 15.11.2020 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa. 

KONFERENCJA

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT