NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
 • Politechniki Krakowskiej – Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego
 • PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Konferencja odbędzie się w dniach 04 – 06 grudnia 2013 roku, w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE

Komunikat nr II – Program Ramowy

Załącznik do Komunikatu nr II – sprawy organizacyjne

Patronat Honorowy objęli:

 • Andrzej Massel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Krzysztof Dyl – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
 • Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
 • Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 • Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Remigiusz Paszkiewicz – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 1. Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej i taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy.
 2. Nowoczesne modele zarządzania infrastrukturą (środkami trwałymi) – prognozowanie, budżetowanie.
 3. Nowoczesne systemy diagnostyki i analiz danych (zintegrowana analiza stanu, wczesne ostrzeganie, prognoza stanu- trendy)
 4. Uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju transportu kolejowego, w tym kontrakt wieloletni, kształcenie kadr.
 5. Innowacyjne rozwiązania techniczne oraz racjonalizacja uregulowań organizacyjnych i prawnych dla usprawnienia realizacji kolejowych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Roman Bogacz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po dokonaniu recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie i wręczone uczestnikom w dniu rozpoczęcia konferencji. Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 grudnia 2012 roku (część B) posiada 4 punkty.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się tutaj.

Organizatorzy zapraszają młodych inżynierów w wieku do 35 lat do przygotowania i wygłoszenia referatów. Najbardziej innowacyjny oceniony i wybrany przez Komitet Naukowy zostanie nagrodzony przez Organizatorów.

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: nowoczesne2013@gmail.com 

15.09.2013 r.

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów

15.10.2013 r.

nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji dla uzyskania punktów ministerstwa NIEPRZEKRACZALNY

30.10.2013 r.

nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów

10.11.2013 r.

zgłoszenie uczestnictwa

10.11.2013 r.

przesłanie opłaty za udział w konferencji

20.11.2013 r.

pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji

20.11.2013 r.

wysłanie komunikatu nr 2

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1290,00 zł netto + VAT 23%

KARTA ZGŁOSZENIA
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Kwota ta obejmuje następujące koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 4 grudnia do obiadu 6 grudnia),
 • noclegów z 04.12/05.12 i 05.12/06.12 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą - 300 zł netto + VAT 23% /osobę/za 2 doby,
 • wieczoru regionalnego,
 • kolacji koleżeńskiej,
 • transportu na trasie Kraków – Zakopane (tam i powrót),
 • wycieczki technicznej
 • wydania zeszytu naukowo – technicznego zawierającego komplet artykułów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Mercure KASPROWY ZAKOPANE ul. Szymaszkowa,  34-500 Zakopane

Hotel Mercure KASPROWY ZAKOPANE położony jest na malowniczej Polanie Szymoszkowej -  w sąsiedztwie całorocznego wyciągu krzesełkowego oraz kąpieliska geotermalnego.

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:

 • basen kryty
 • sauna fińska
 • fitness
 • czytelnia
 • przechowalnia sprzętu sportowego
 • business corner – z dostępem do komputerów i internetu
 • chillout corner – miejsce do wypoczynku przy lekturze ciekawej prasy
 • guest relation corner – na spotkania biznesowe przy kawie
 • internet dostępny w każdym pokoju oraz w części konferencyjnej i ogólnodostępnej,
 • parking niestrzeżony

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e – mailem – Karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl oraz dokonanie wpłaty 1290,00 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11,   Bank  PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10 listopada 2013 roku.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić  Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 20.11.2013 r. W przeciwnym wypadku  nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

Cennik wystąpień, usług reklamowych i wystaw na konferencji

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOMERCYJNYM

Formy prezentacji Firm:

 • stoiska wystawowe i handlowe,
 • prelekcje promocyjne,
 • reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

Ceny netto

roll-ap w sali konferencyjnej

1000,00 zł

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej

500,00 zł

1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji

350,00 zł

1 minuta prelekcji promocyjnej

110,00 zł

1 minuta promocyjnego filmu video

110,00 zł

1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo – techniczny)

czarno – biała

400 zl

kolorowa

800 zł

reklama na okładkę

do negocjacji

1 stoisko mikrokomputerowe do prezentacji programów i systemów wraz z zamieszczeniem ich opisu w wydawnictwie konferencyjnym (2-3 strony)

600,00 zł

materiały reklamowe dla uczestników

500,00 zł

sponsoring  – kwota wg uzgodnień

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 2500,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji.

Złoty sponsor to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 8000,00 zł netto. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym.

Wykaz złotych sponsorów będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:

Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel: (12) 658-93-72, (12)658-93-74,  fax: (12) 659-00-76,
e-mail: krakow@sitk.org.pl lub mrowinska@sitk.org.pl

Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: nowoczesne2013@gmail.com

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca

Józefa Majerczak

Sekretarz organizacyjny

Janina Mrowińska

Członkowie

Marek Błeszyński

Jerzy Hydzik

Teresa Jaszczyszyn

Sergiusz Lisowski

Joanna Mitis

Karol Nędza

Stanisław Waligóra

Józef Wieczorek

Włodzimierz Żmuda

 
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci