free html templates


NOVDROG 2020

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI
INFRASTRUKTURY ROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:
- Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych
- Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie*
- Zarządu Dróg Miasta Krakowa

* Organizatorzy wystąpili o współorganizację

PARTNER KONFERENCJI

zaprasza do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII
I REGIONÓW NOVDROG 2020

Konferencja odbędzie się w dniach 27 lutego – 28 lutego 2020 roku  w Hotelu Novum w Niepołomicach 


Hotel Novum ***

ul. Grunwaldzka 15H
32-005 Niepołomice

Recepcja
Tel.: +48 12 279 89 00
Tel.: +48 885 804 804
E-mail: recepcja@hotelnovum.pl
www: http://www.hotelnovum.pl/

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski*
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad*
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów*
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym

PATRONAT MEDIALNY

Adres

Siostrzana 11
30-804 KRAKÓW

Kontakt

Email: krakow@sitkrp.org.pl                     
Telefon: +48 12 658 93 72