NOVDROG'21

HOTEL NOVUM w Niepołomicach 11 - 12 MARCA 2021 roku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale:

Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie*
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie*
Zarządu Dróg Miasta Krakowa*

*Organizatorzy wystąpili o współorganizację 

zaprasza do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW NOVDROG 2021  


Konferencja odbędzie się w dniach 11 marca – 12 marca 2021 roku
w Hotelu Novum w Niepołomicach  

PATRONAT HONOROWY

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury*
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski*
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad*
Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej
Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów*
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)*
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)*
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)*
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska)*
dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr inż. Piotr Zieliński (Politechnika Krakowska)
*Organizatorzy wystąpili o zgodę 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

FUNKCJAOSOBA
Przewodnicząca
Zastępca
Beata Toporska
Anna Reszczyk
Sekretarz organizacyjnyJanina Mrowińska
CzłonkowiePiotr Buczek
Anna Karpierz
Andrzej Kollbek
Robert Szota  

PARTNER

MIASTO KRAKÓW

PATRONAT MEDIALNY

TRANSPORT MIEJSKI i REGIONALNY

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

DROGOWNICTWO

portal drogowy - wiadomości drogowe - ochrona środowiska - drogi - edroga.pl

Magazyn Autostrady

MIASTO KRAKÓW

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT