PARTNERZY - OFERTA INDYWIDUALNA

HOTEL NOVUM w Niepołomicach 11 - 12 MARCA 2021 roku

OFERTA INDYWIDUALNA

Formy prezentacji Firm:
- stoiska wystawowe i handlowe,
- prelekcje promocyjne, filmy
- reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału:
Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji. 

REKLAMACENA
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości do 1 metra)700 zł
roll-up w budynku konferencyjnym w pozostałej lokalizacji200 zł
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym 300zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 1-wszym dniu konferencji200 zł
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) w 2-gim dniu konferencji100 zł
1 strona B5 reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (zeszyt naukowo-techniczny): 
czarno-biała
kolorowa
reklama na okładkę

400 zł
800 zł
do negocjacji.
materiały reklamowe dla uczestników (folder)300 zł
materiały reklamowe dla uczestników (pakiet broszur)500 zł
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy300 zł
Sponsoringdo negocjacji.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %

Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako Oficjalni Partnerzy Konferencji.

Złoty Partner Konferencji to Firma, której wpłata ogółem z części komercyjnej wyniesie powyżej 7000,00 zł netto. Złoty Partner Konferencji ma gwarantowaną możliwość wystąpienia w pierwszym dniu konferencji. Reklama tej Firmy zostanie dodatkowo zamieszczona bezpłatnie w następnym wydanym zeszycie naukowo-technicznym. Wykaz Złotych Partnerów Konferencji będzie zamieszczany przez rok od daty konferencji w każdym zeszycie naukowo-technicznym wydawanym przez SITK RP Oddział w Krakowie.

Istnieje możliwość uzyskania statusu Generalnego Partnera Konferencji na indywidualnie uzgodnionych warunkach z organizatorem.

Możliwe są indywidualne negocjacje warunków udziału w części komercyjnej.

Potwierdzenie udziału:
Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę. 

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT