TEMATYKA

Webinarium 11 MARCA 2021 roku

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Planowanie sieci drogowej - Wybrane zagadnienia studium sieciowego i korytarzowego.

2. Projektowanie, budowa, eksploatacji dróg i ulic również jako elementu miejskiej przestrzeni publicznej.

3. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.

4. Nowoczesne technologie we wzmocnieniach podłoża i konstrukcji nawierzchni drogowej.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i zarządzanie ruchem.

6. Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów.

7. Ochrona środowiska w drogownictwie.

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT