TERMINARZ i OPŁATY

Webinarium 11 MARCA 2021 roku

TERMINARZ

WYDARZENIEDATA
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń15.01.2021 r.
nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji29.01.2021 r.
przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów10.02.2021 r.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów10.02.2021 r.
zgłoszenie uczestnictwa (rejestracja on-line)  28.02.2021 r.
wysłanie komunikatu nr 201.03.2021 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Udział w KONFERENCJI on-line jest bezpłatny

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest rejestracja on-line.

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT