TERMINARZ i OPŁATY

HOTEL NOVUM w Niepołomicach 11 - 12 MARCA 2021 roku

TERMINARZ

WYDARZENIEDATA
zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń20.11.2020 r.
nadesłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji10.01.2021 r.
przekazanie decyzji o wynikach recenzji i wprowadzanie ewentualnych korekt do tekstów25.01.2021 r.
nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów01.02.2021 r.
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem obniżonej opłaty konferencyjnej11.01.2021 r.
zgłoszenie uczestnictwa wraz z wniesieniem pełnej opłaty za udział  12.02.2021 r.
pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji10.02.2021 r.
wysłanie komunikatu nr 215.02.2021 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami.

W związku z pandemią, TERMINY podane w Komunikacie mogą ulec zmianie, o czym niezwłocznie poinformujemy.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 1080,00 zł netto + VAT 23%.

W przypadku wniesienia opłaty do 11 stycznia 2021 r. przysługuje rabat 100,00 zł i obowiązuje opłata obniżona w wysokości 980,00 zł + 23% VAT.

Kwota ta obejmuje:
- wyżywienie (od obiadu 11 marca do obiadu 12 marca),
- przerwy kawowe,
- nocleg z 11.03/12.03 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych lub 3-osobowych),
istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 - osobowym za dodatkową opłatą
150,00 zł netto + VAT 23% za osobę,
- uroczystą kolację,
- wycieczkę,
- Zeszyt Naukowo-Techniczny zawierający komplet artykułów.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 marca 2021 roku w Hotelu NOVUM ul. Grunwaldzka 15H, 32-005 Niepołomice.

Hotel Novum położony jest w centrum Niepołomic tylko 3,5 km od administracyjnej granicy miasta Krakowa. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Grunwaldzkiej między głównymi traktami komunikacyjnymi miasta w sąsiedztwie Niepołomickiej strefy Ekonomicznej.
Źródło: http://www.hotelnovum.pl/

Do dyspozycji uczestników konferencji bezpłatnie:
- dostęp do Internetu (WiFi i Wlan)
- parking

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (e-mailem lub on-line – karta zgłoszenia na naszej stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl) oraz dokonanie wpłaty 1080,00 + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 12 lutego 2021 roku. Przy wpłacie do 11 stycznia 2021 roku przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł, cena po rabacie 980,00 zł + VAT 23% za osobę.

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny pisemnie na adres Oddziału do dnia 10.02.2021 r. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa. 

KONFERENCJA

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, METROPOLII I REGIONÓW - NOVDROG 2021                    

Organizator konferencji:

SITK RP oddział w KRAKOWIE
ul. Siostrzana 11, 30-804 KRAKÓW

Email: krakow@sitk.org.pl
Telefon: +48 12 658 93 72
www: http://www.sitk.org.pl

KONTAKT