Nowy sposób działania Oddziału SITK RP w Krakowie w czasie pandemii koronawirusa

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce spowodowanym pandemią koronawirusa, zmienił się sposób prowadzenia działalności, spotkań i innych form aktywności podejmowanych przez Oddział SITK RP w Krakowie i Zarząd Oddziału.

Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy postawiła przed nami nowe wyzwania. Trzeba było w krótkim czasie podjąć działania i decyzje umożliwiające w miarę normalną, ciągłą pracę Oddziału – zarówno Zarządu, Biura, jak i wszystkich Kół i ich członków.

Zarząd Oddziału zawiesił comiesięczne posiedzenia, które odbywały się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11. Wprowadzono zmiany w Wewnętrznym Regulaminie Działania Zarządu Oddziału SITK RP umożliwiające zdalne głosowanie i podejmowanie decyzji (drogą mailową).

Dalszym krokiem było rozpoznanie możliwości organizowania posiedzeń online, podczas których członkowie Zarządu mogliby spotkać się „na żywo”, przeprowadzać obrady i podejmować decyzje. I tu wielkim wsparciem dla Zarządu okazała się kol. Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału, która wspólnie z Panią Prezes Józefą Majerczak wdrożyła system Webex umożliwiający spotkania Zarządu w czasie rzeczywistym. System ten posiada różne funkcje wspomagające powadzenie tego typu spotkań, dając użytkownikom wiele ciekawych możliwości. Przed pierwszym posiedzeniem online zorganizowane zostały dwa próbne spotkania członków Zarządu, podczas których kol. Janina Mrowińska zapoznała wszystkich z programem Webex, sposobem jego obsługi i dostępnymi funkcjami, przećwiczono też różne możliwości programu.

Pierwsze posiedzenie Zarządu online odbyło się w dniu 4 maja br., uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Zarządu, a sam system sprawdził się doskonale. Posiedzenie odbyło się sprawnie, bez przeszkód, a Sekretarz Oddziału skorzystała z jednej z funkcji programu, jaką jest możliwość nagrywania spotkania. Kolejne spotkania online przed nami – najbliższe odbędzie się w dniu 8 czerwca br.

Podobną inicjatywę podjęły Komitety Organizacyjne planowanych przez Oddział konferencji, ich spotkania również odbywają się online z wykorzystaniem systemu Webex.

Oddział wraca też do organizowania kursu na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób i rzeczy, najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach 15 – 19 czerwca br., natomiast termin najbliższego egzaminu w Krakowie ustalono na 4 lipca br. Ze względu na zniesienie części obostrzeń, kurs odbędzie się w siedzibie Oddziału z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.

Praca Biura Oddziału od początku sytuacji epidemicznej odbywała się bez większych zmian.  Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska pracuje w biurze, pozostali pracownicy Marek Błeszyński i Anna Karpierz pracują częściowo zdalnie, częściowo w Biurze. Preferowane są kontakty telefoniczne i mailowe, a spotkania z osobami z zewnątrz, których sprawy wymagają obecności w Biurze, odbywają się po wcześniejszym umówieniu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Cały czas działa nasza strona internetowa, na bieżąco zamieszczane są na niej aktualne informacje, działa również konto społecznościowe Facebook.

Wprowadzone ograniczenia kontaktów zewnętrznych okazały się może uciążliwe dla załatwiania pilnych spraw, ale dały okazję do podjęcia trochę innych, od dawna odkładanych „na później” działań. Wykorzystano ten czas na przeprowadzenie małego remontu w Biurze Oddziału. Odświeżony i pomalowany został gabinet Pani Prezes, założono nowe żaluzje, wyprano wykładzinę i na nowo zaaranżowano wnętrze. W prace remontowe i aranżacyjne zaangażowali się Marek Błeszyński, Janina Mrowińska i Anna Karpierz.

W pierwszym okresie pandemii, w czasie największych restrykcji związanych z koniecznością zastania w domu i zakazem poruszania się poza miejsce zamieszkania, Prezes Oddziału Józefa Majerczak wystąpiła do wszystkich członków, a szczególnie Seniorów z inicjatywą niesienia pomocy osobom potrzebującym. Zaoferowano wsparcie przy  rozwiązywaniu problemów życia codziennego, jak również wsparcie mentalne, duchowe. Nawiązano kontakt z naszymi Seniorami, którzy w normalnym czasie są bardzo aktywni, aby dowiedzieć się, czy mają zapewnione odpowiednie warunki do funkcjonowania w tym trudnym okresie. Odzew na ten apel był bardzo pozytywny, członkowie chętni do niesienia pomocy zgłaszali się do Biura, a sama idea pomagania sobie nawzajem w naszym środowisku bardzo się wszystkim spodobała.

Pisząc te słowa mamy nadzieję, że obecna sytuacja w końcu się poprawi, nauczymy się bezpiecznie żyć w tych nowych warunkach, a my – członkowie SITK-owskiej społeczności będziemy mogli się spotykać na konferencjach, seminariach, wyjazdach integracyjnych i towarzyskich. Na tym właśnie opiera się nasze stowarzyszeniowe życie – chcemy aktywnie działać, spotykać się, realizować nasze statutowe cele.

Powiazane tresci