Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia

W dniu 11.06 w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odbyło się seminarium organizowane przez Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej pod tytułem: „Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia”. Prelekcję na temat zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów integracji

pomiędzy transportem kolejowym a autobusowym przedstawiła dr. inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin. Pomimo niewielkiej frekwencji, po prelekcji zrodziła się, trwająca niemal godzinę, dyskusja na temat obecnych problemów z organizacją autobusowych linii dowozowych, trudności w organizacji przewozów kolejowych w obliczu trwających remontów w krakowskim węźle kolejowym a także możliwości rozwoju omawianego rozwiązania w innych rejonach obszaru metropolitalnego Krakowa.

Następne seminarium, tym razem o tematyce lotniczej, planowane jest jesienią.

Opracowanie i fot.

Sabina Puławska-Obiedowska

 

Powiazane tresci