Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie oraz Koło Zakładowe w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium pt.:

„Organizacja autobusowych linii dowozowych do linii kolejowej Kraków Główny – Wieliczka Rynek Kopalnia”

Program seminarium przewiduje prelekcję dr. inż. Aleksandry Ciastoń-Ciulkin z przedstawieniem zagadnienia oraz dyskusję. 

TERMIN I MIEJSCE:  11 czerwca 2018 r. (poniedziałek), godz.: 17:00

Siedziba Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,

ul. Warszawska 24, sala 405, IV piętro

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie pod numerem tel. 12 658 93 72 lub Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej, Sabina Puławska-Obiedowska: e-mail: s.pulawska@interia.pl w terminie do piątku 08.06.br.

Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

                                                                           

 Serdecznie zapraszam
Sabina Puławska-Obiedowska
Członek Zarządu Oddziału
Przewodnicząca Koła w Politechnice Krakowskiej


Powiazane tresci