TMIR – Lipiec 2019

Michał Małysz: Rola porannych połączeń kolejowych w kształtowaniu przestrzennej dostępności regionów

Streszczenie: Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin.

Czytaj dalej

Zmarł mgr inż. Stefan Maniewski – najstarszy i zasłużony Członek Oddziału SITK RP w Krakowie

Z głębokim smutkiem i żalem żegnać będziemy w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 13.00 na cmentarzu Rakowickim

naszego Kolegę i Przyjaciela

mgr inż. Stefana Maniewskiego

od 1954 roku członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, wieloletniego Członka Zarządu Oddziału, Prezesa Koła Zakładowego SITK przy ZGK II, Przewodniczącego oraz Członka Zarządu Klubu Seniora SITK, zasłużonego drogowca, wieloletniego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie i Naczelnego Dyrektora Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie,

odznaczonego Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP, Złotą Odznaką Honorową z Diamentem SITK RP, Medalem imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, godnością zasłużony Senior oraz Medalem 60-lecia SITK, Złotą i Srebrna Odznaką NOT.

Za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla Miasta Krakowa”

Zaangażowany i oddany działalności stowarzyszeniowej, zawsze aktywny, twórczy i konsekwentny w działaniu. Cechowała go niespożyta energia i pomysłowość.

Kolegę Stefana będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska.

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

                                                             

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie 

 

TMIR – Czerwiec 2019

Sabina Mateja, Joanna Wachnicka: Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach przez torowisko tramwajowe obok jezdni oraz środki poprawy

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi.

Czytaj dalej