simple web creatorRodzinny Piknik
tranSPORTOWY 2018

16.06.2018r. - sobota

Starujemy za ...

Program pikniku 16.06.2018r. - SOBOTA

11:00 – 12:00 – Wyjazd autobusu z Krakowa
12:00 – Rozpoczęcie pikniku tranSPORTOWEGO
13:00 – Konkursy, zawody i zabawy
18:30 – Zakończenie pikniku
19:00 – Wyjazd autobusu do Krakowa
Wszystkie osoby dorosłe prosimy o wpłacanie w trakcie pikniku wpisowego w wysokości 15 zł/osoby do
Uli Dudy-Wiertel - współorganizatora Pikniku.

Piknikowe atrakcje

- Konkurs wiedzy transportowej
- Zabawy dla dzieci organizowane przez doświadczone animatorki (skręcanie balonów, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie).
- Zawody dla rodzin (rzut gumiakiem, skoki w workach, bieg w potrójnych spodniach, toczenie opony autobusowej, przeciąganie liny, itp.)
- Turniej piłki nożnej

Przygotowane zaplecze

Przez cały czas trwania pikniku dostępne będą
potrawy z grilla (kiełbaska, karkówka, kaszanka), grochówka, owoce oraz zimne napoje.
Na terenie boiska znajduje się duży budynek, który będzie nam udostępniony (toalety, kuchnia z lodówkami, duże pomieszczenie, w którym będziemy mogli się schować w przypadku deszczu,
aczkolwiek najstarsi górale godoli, ze dyscu nie bedzie :-)

ZGŁOSZENIA NA PIKNIK PROSZĘ PRZESYŁAĆ DO KOL. PAULINY SAPOŃ NA EMAIL LUB POPRZEZ FORMULARZ W TERMINIE DO 8 CZERWCA 2018. W ZGŁOSZENIU PROSZĘ PODAĆ LICZBĘ OSÓB DOROSŁYCH ORAZ DZIECI WRAZ Z WIEKIEM.

KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (SITK RP oddział w Krakowie z siedzibą przy ulicy Siostrzanej 11 w Krakowie)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

DAJ ZNAĆ INNYM! :-)

© Copyright 2018 SITK RP oddział w Krakowie - All Rights Reserved