Plan wydarzeń na rok 2019

Wstępny plan konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2019

 

Lp.

Tematyka

Termin/Miejsce

Odpowiedzialny

1.

Organizacja konferencji:

Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w  miastach i aglomeracjach – PTZ’2019

13 – 14 marca
Kraków

Grzegorz Dyrkacz

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG`19

28 – 29 marca
Szczawnica

Beata Toporska

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym,  XVIII edycja

04 – 06 grudnia
Zakopane

Józefa Majerczak

 

2.

Seminaria:

Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM

25 lutego

Barbara Bysiewicz,
Sebastian Motyl

Wykorzystanie kamer wideo do celów inżynierii ruchu. Badania w kontekście ustawy RODO

20 marca

Sabina Puławska-Obiedowska,
Bartłomiej Wiertel

Seminarium drogowe

25 kwietnia

Beata Toporska

Elektromobliność w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie

11 czerwca

Sabina Puławska-Obiedowska,
Mariusz Szałkowski

Seminarium wyjazdowe  nt.: Budowa S-7 w granicach województwa świętokrzyskiego

09 – 10 sierpnia

Anna Reszczyk

Planowanie i realizacja inwestycji drogowo- mostowych

19 września

Anna Reszczyk

Planowanie obejść drogowych miast

październik

Sabina Puławska-Obiedowska,
Andrzej Rudnicki

Diagnostyka cichych nawierzchni

10 października

Anna Reszczyk,
Bożena Bernasik

3.

Inne wydarzenia:

Prelekcje nt.: Najciekawsze drogi świata (cyklicznie)

pierwszy wtorek miesiąca

Jerzy Hydzik

Spotkania Członków Koła w MPK SA w Krakowie – tematyczne prezentacje multimedialne (cyklicznie)

30 stycznia
27 lutego
19 czerwca
18 września

Ryszard Wróbel

Prelekcja nt.: Krakowskie doświadczenia w odnowie taboru komunikacji miejskiej jako pojazdów historycznych i zabytkowych

20 lutego

Jacek Kołodziej

Bal Karnawałowy

23 lutego

Józefa Majerczak

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2018

11 marca

Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Wyjście do Muzeum na Zamek Królewski na Wawelu, cz. II

16 marca

Beata Toporska

Wspólne wyjście do kina, zwiedzanie Muzeum Witrażu

26 marca

Anna Reszczyk

Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN

04 kwietnia

Barbara Bysiewicz

Wyjazd techniczny na budowę S7 Kraków – Rabka Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa połączony z przywitaniem wiosny w Tatrach „wiosenne krokusy – IV”

06 kwietnia

Beata Toporska

Plenarne Zebranie Członków Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu w Kielcach

Spotkajmy się w Teatrze

09 – 10 kwietnia
25 kwietnia

Jerzy Hydzik
Anna Reszczyk

Wyjazd na Targi Drogownictwa do Kielc

15 maja

Beata Toporska

Spotkanie integracyjne członków Koła SITK w MPK S.A. w Krakowie. Wspólne wyjście celem zwiedzania MOTO SHOW KRAKÓW 2019 – Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe EXPO Kraków

18 maja

Ryszard Wróbel

Wycieczka techniczno – integracyjna do Przemyśla. W programie przejazd pociągiem do Przemyśla, zwiedzanie suchego portu przeładunkowego Medyka-Hurko-Żurawica, komunikacja przestawcza, zwiedzanie Przemyśla i Pałacu w Krasiczynie

25-26 maja

Janusz Magrysz

Konkurs prac dyplomowych szkół wyższych Krakowa

28 maja

Józefa Majerczak

Wycieczka techniczna nt.: Trasa Łagiewnicka

30 maja

Beata Toporska

Wyjazd integracyjny dla członków Koła SITK w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.

maj/czerwiec

Barbara Bysiewicz

Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM) Linia 61 IZ Kielce Ludynia – Małogoszcz nr toru 2 w km 28,130 – 32,400

5 czerwca

Barbara Bysiewicz,
Maciej Sroka

Wyjazd integracyjny do Szczawnicy dla członków Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.

07 – 09 czerwca

Beata Toporska

Posiedzenie robocze Rady Krajowej. Uroczyste spotkanie koleżeńskie: Ernesty i spotkanie z Członkami Honorowymi

10 – 11 czerwca

Józefa Majerczak

V Piknik TranSPORTOWY i Święto Oddziału na stadionie sportowym „Tramwaj”

15 czerwca

Sabina Puławska-Obiedowska,
Grzegorz Dyrkacz

TATRY WYSOKIE – KRYWAŃ (Słowacja) – wycieczka górska

27 lipca

Beata Toporska

TATRY WYSOKIE – SŁAWKOWSKI SZCZYT (Słowacja) – wycieczka górska

24 sierpnia

Beata Toporska

Przejazd na trasę projektowanej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko. W programie m.in. zwiedzanie Klasztoru w Staniątkach, Gdowa, Gruszów – Szczyrzyc

sierpień/wrzesień

Janusz Magrysz

II Wyprawa Transportowców pn.: Wokół Krakowa

31 sierpnia

Beata Toporska

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału

wrzesień

Grzegorz Dyrkacz

Zapoznanie się z systemem podziemnego transportu kolejowego wykorzystywanego w Kopalni Soli Wieliczka

wrzesień

Barbara Bysiewicz,
Janusz Alberski

Wyjazd techniczno-integracyjny do Łodzi. W programie zapoznanie się z budową tunelu kolejowego

II połowa września

Wiesława Rudnicka, Koło Grodzkie

Spotkanie Międzyoddziałowe w Krakowie

październik

Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Spotkanie integracyjne członków Koła SITK w MPK S.A. w Krakowie. Wspólne wyjście celem zwiedzania Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie

26 października

Ryszard Wróbel

Spotkanie integracyjne członków Koła SITK w MPK S.A. w Krakowie. Wspólne wyjście celem zwiedzania wystawy stałej Muzeum Etnograficznego w Krakowie

24 listopada

Ryszard Wróbel

Jubileusze Seniorów – uroczyste spotkanie Zarządu Oddziału z Jubilatami

listopad

Józefa Majerczak,
Janina Mrowińska

Posiedzenie Rady Krajowej w Warszawie. Wręczenie medali im. H. Komorowskiego i spotkanie świąteczne

09 grudnia

Józefa Majerczak

Spotkanie „gwiazdkowe” członków Oddziału

grudzień

Józefa Majerczak

 

Powyższy plan ma charakter otwarty. Kolejne propozycje do Planu konferencji, seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK RP w Krakowie na rok 2019 prosimy zgłaszać do Sekretarza Oddziału lub Biura Oddziału SITK RP w Krakowie.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci