Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 01 kwietnia 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 2(12)/2019 z posiedzenia w dniu 28 lutego 2019 r.
 • Poinformowano o przebiegu i uzyskanych wynikach finansowych konferencji naukowo-technicznych zorganizowanych przez Oddział w marcu br.:

   

   

  • „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.).
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów transportu organizowanego przez Klub w dniach 25-26 maja 2019 roku wyjazdu techniczno-integracyjnego pn. „Zwiedzamy Suchy Port Przeładunkowy Hurko-Medyka-Żurawica, Komunikację Przestawczą, Przemyśl oraz Zamek w Krasiczynie”. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do kosztów transportu wyjazdu Klubu.
 • Zarząd ponownie rozpatrzył sprawę delegowania członków KKMHiZT na plenarne zebranie członków Klubu, które odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 roku w Kielcach. Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do wyjazdu dla kol. Karola Nędzy i Mariana Dudka.
 • Zarząd przekazał zaproszenie na seminarium wyjazdowe na pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN), organizowane w dniu 04 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 przez Koło w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął i zatwierdził zaproponowane przez Prezes Oddziału Józefę Majerczak zmiany w Regulaminie działania Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie mające na celu dostosowanie go do obowiązującego aktualnie Statutu SITK RP. Zmiany mają charakter porządkowy, dostosowują Regulamin do realiów pracy Zarządu.
 • Zarząd dokonał podsumowania przebiegu Zebrania Sprawozdawczego Oddziału za rok 2018 zorganizowanego w dniu 11 marca 2019 roku.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu wycieczki integracyjnej Zwiedzanie Zamku na Wawelu,  zorganizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 16 marca 2019 roku dla wszystkich członków Oddziału.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o przebiegu seminarium nt.: „Wykorzystanie kamer wideo do celów inżynierii ruchu. Badania w kontekście ustawy RODO”,  zorganizowanego przez Koło w Politechnice Krakowskiej w dniu 20 marca 2019 roku.
 • Zarząd poinformował o przesłanych z Oddziału do Zarządu Krajowego wnioskach na konkurs Ernest 2018. Zgłoszono kandydatury we wszystkich kategoriach konkursu.
 • Prezes Józefa Majerczak – Przewodnicząca Kapituły Konkursu poinformowała o pracach zgłoszonych na konkurs na najlepsze prace dyplomowe za rok 2018. W kolejnym etapie konkursu prace poddane będą ocenie przez sędziów konkursowych.
 • Zarząd przedyskutował propozycje wyjazdowego posiedzenia Zarządu.
 • Członkowie Zarządu  omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału nowych członków: Roberta Lucińskiego i Patryka Nylec do Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Jakuba Szumlińskiego do Koła w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków Koła w Politechnice Krakowskiej kol. Łukasza Leśniewskiego.
 • Poinformowano o nadesłanej informacji o organizowanym rejsie pn.: „Śladami dokonań polskich inżynierów” wraz z prośbą o Patronat SITK, promowanie wydarzenia i wsparcie merytoryczne. Sprawa zostanie przekazana do Zarządu Krajowego.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż podręczników dla przewoźników w cenie 10 zł za komplet dla studentów Politechniki Krakowskiej, dla których prof. Wiesław Starowicz przy wsparciu Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej WIL organizuje w PK drugą edycję kursu przygotowującego do egzaminu na uzyskanie certyfikatu w zakresie przewozu osób i rzeczy.
 • Prof. Wiesław Starowicz poinformował o inicjatywie Izby Inżynierów Budownictwa wydania z okazji 100-lecie Odzyskania Niepodległości  albumu luminarzy inżynierów polskiej techniki i swoim udziale w tym przedsięwzięciu.
 • Zarząd złożył życzenia imieninowe pani Prezes Józefie Majerczak, Wiceprezesowi Grzegorzowi Dyrkaczowi i Wiceprezesowi Zbigniewowi Marcowi.
 • Członkowie Zarządu złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 


Powiazane tresci