Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 01 września 2014r.

• Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska przekazała informacje organizacyjne na temat przygotowań do konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, która odbędzie się w dniach 03-05.12.2014r.w Zakopanem.
• Prezes Lidia Żakowska poinformowała o planowanej w dniach 26-27 listopada 2014r. w Sopocie konferencji KBR, w której organizację zaangażowany jest nasz Oddział (przewodniczenie Radzie Naukowej przez dr inż. hab. A.Szaratę, redakcja materiałów konferencyjnych, które wydane zostaną w czasopiśmie Logistyka w formie płyty CD).
• Kol. Paulina Struska poinformowała o przebiegu wyjazdu techniczno-integracyjnego Pożegnanie Lata 2014, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy Koła w Politechnice Krakowskiej. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła w PK o dofinansowanie dla uczestników wyjazdu będących członkami Oddziału.
• Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu technicznego do Fabryki Samochodów Osobowych w Gliwicach.
• Zarząd przeprowadził dyskusję nad zasadami prowadzenia działalności gospodarczej przez Biuro Ekspertyz Oddziału. Zarząd przedyskutował przygotowany przez prof. Wiesława Starowicza – Dyrektora Biura Ekspertyz projekt uchwały zawierającej szczegółowe zasady funkcjonowania Biura i uzgodnił wspólne stanowisko. Zarząd przyjął uchwałę, która będzie obowiązywała dla tematów podpisanych po dniu 01.09.2014r.
• Zarząd rozpatrzył wnioski ws. członkostwa (1 członek został skreślony, 1 został przeniesiony).
• Poinformowano, że w dniu 15.08.br. Prezes Honorowy Oddziału Marian Szeliński obchodził imieniny. Delegacja Zarządu Oddziału odwiedzi Prezesa w terminie ustalonym z Jego rodziną.
• Poinformowano o nawiązaniu współpracy przez Prezes Lidię Żakowską z Swiss Engineering Geneva.
• Poinformowano o powołaniu uchwałą Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie kol. Beaty Toporskiej na Członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB „Budowlani”.
• Poinformowano o otrzymanej korespondencji z Krajowego Klubu Seniora SITK.
• Poinformowano o otrzymanym ze Stowarzyszenia Inicjatywa dla Infrastruktury zaproszeniu do objęcia przez SITK Patronatem Honorowym Kongresu (Kraków, 5 listopada br.).
• Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na konferencję Awarie budowlane 2015 organizowaną przez PZITB Oddział w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Międzyzdroje, 20 – 23 maja 2015r.).
• Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Targi INNOTRANS (Berlin, 22-24 września br.).
• Poinformowano o organizowanym Konkursie na Nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny Transport w roku akademickim 2013/2014 oraz nagrody za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2013/2014.
• Na wniosek Zarządu Krajowego Zarząd Oddziału podjął decyzję o udostępnieniu swojej domeny internetowej całemu Stowarzyszeniu. Podjęte zostaną działania na rzecz uporządkowania i ujednolicenia tego obszaru.
• Członkowie Zarządu Oddziału złożyli zaległe życzenia imieninowe kol. Wiesławowi Starowiczowi, kol. Danucie Schwertner i kol. Janinie Mrowińskiej.

 

Powiazane tresci