Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 04 czerwca 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 7(3)/2018  z posiedzenia w dniu 07 maja 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Krakowskiego Koła Kolejarzy o częściowe dofinansowanie kosztów transportu zorganizowanego przez Koło wyjazdu techniczno-integracyjnego na Orawską Kolejkę Leśną w dniu 19 maja 2018 roku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego pn.: „Wrześniowy wyjazd w Karpaty” organizowanego w dniach 8-9 września 2018 roku przez Klub Seniora.
 • Omówiono stan przygotowań do konferencji drogowej NOVDROG’19, która odbędzie się w dniach 28 – 29.03.2019r.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o przygotowaniach podjętych przez Komitet Obchodów Roku E. Malinowskiego do obchodów 200. rocznicy Jego urodzin.
 • Zarząd podsumował przebieg XXXII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP w Wielogórze k/Radomia, który odbył się w dniach 17 – 19 maja 2018 r.
 • Zarząd przedyskutował Regulamin działania Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie – wersję z roku 2009. Na podstawie wniosków i uwag członków Zarządu Regulamin zostanie zaktualizowany. Zaktualizowany zostanie również Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe.
 • Prezes Józefa Majerczak podsumowała rozstrzygnięcie 45. edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe Krakowa z dziedziny transportu dla szkół wyższych oraz poinformowała o przebiegu uroczystości ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród, która odbyła się  dniu 25 maja 2018 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. 
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o stanie przygotowań do IV Pikniku TranSPORTOWEGO organizowanego w dniu 16.06.2018 r. na Stadionie Sportowym w Ochojnie.
 • Kol. Anna Reszczyk poinformowała o planowanym dwudniowym seminarium wyjazdowym pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 w granicach województwa świętokrzyskiego i inne inwestycje drogowo – mostowe” organizowanym w dniach 13 – 14.07.2018r. (piątek i sobota) przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację na temat wyjazdu na Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska do Kielc zorganizowanego w dniu 08 maja 2018 roku przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A.
 • Członkowie Zarządu zreferowali swoje dokonania w zakresie realizacji zadań przydzielonych podczas formowania się struktury nowych władz Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o likwidacji Koła działającego przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice. Członkowie Koła dostaną propozycję przejścia do wybranego Koła w Oddziale zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. kol. Tomasza Biela.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z Koła Grodzkiego kol. Pawła Ewicza.
 • Kol. Anna Reszczyk przekazała zaproszenie na wspólne wyjście w dniu 23.06.2018 r. do Teatru Słowackiego na sztukę pt: „Zagraj to jeszcze raz, Sam”.
 • Zarząd zatwierdził kandydatury członków Oddziału do pracy w strukturach MOIIB: kol. Beata Toporska do pracy w Radzie Programowej Biuletynu Izby, a kol. Jerzy Hydzik do pracy w Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.
 • Poinformowano o pracach remontowych przeprowadzonych w siedzibie Oddziału.

Powiazane tresci