Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 05 lipca 2021r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 6(35)/2021 z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2021 r. przeprowadzonego online z wykorzystaniem systemu Webex. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd pozytywnie zaopiniował złożony wstępny wniosek kol. Czesława Jarosza do nadania tytułu Ekspert NOT.
 • Omówiono przebieg uroczystego spotkania ogłoszenia wyników Konkursu na najlepsze prace dyplomowe uczelni Krakowa, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 16.30. Spotkanie odbyło się online na platformie Webex.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do XX Jubileuszowej konferencji nt.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL`21”, która zaplanowana jest w terminie 01 – 03 grudnia 2021 roku w Zakopanem.
 • Kol. Anna Reszczyk przekazała informacje na temat przygotowań do IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`22, która odbędzie się w Niepołomicach w Hotelu Novum w dniach 10 -11 marca 2022 roku.
 • Kol. Grzegorz Dyrkacz poinformował o przygotowaniach do konferencji PTZ 2022 planowanej wiosną 2022 roku.
 • Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z organizacją tegorocznego Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie wyboru wzoru statuetki Oddziału.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o przebiegu robót związanych z osuszeniem piwnic siedziby Oddziału, które rozpoczęły się w dniu 8 czerwca br. Omówiono wykonane prace i zaplanowano kolejne etapy robót.
 • Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Michała Stracha i Krzysztofa Jarosińskiego do Koła w Politechnice Krakowskiej.

 

Powiazane tresci