Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 05 listopada 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 7(17)/2019 z posiedzenia w dniu 07 października 2019 r.
 • Zarząd omówił dalsze sprawy związane z odwodnieniem budynku i  zagospodarowaniem działki siedziby Oddziału SITK w Krakowie.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła w Politechnice Krakowskiej kol. Sabiny Puławskiej – Obiedowskiej w sprawie przywrócenia członkostwa p. Piotrowi Zielińskiemu z zachowaniem ciągłości przynależności do Stowarzyszenia.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego przyznał wsparcie finansowe dla Fundacji Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych za kwotę  99 zł.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych przez Oddział:

   

  • XVIII konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04 – 06 grudnia 2019.
  • II Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20, Niepołomice, 27 i 28 lutego 2020 roku.
  • Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, Kraków 26 i 27 marca 2020 r.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z organizacją Jubileuszu trzech Seniorów z Oddziału.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z planowanym w dniu 11 grudnia br. spotkaniem gwiazdkowym Oddziału.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze Spotkaniem Międzyoddziałowym organizowanym przez nasz Oddział w dniach 17 i 18 kwietnia 2020 na Zamku Królewskim w Niepołomicach.
 • Zarząd w drodze  w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Oddziału kol. Mirosława Gajewskiego do Koła w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.
 • Zarząd omówił propozycję przygotowania nagród – statuetek przyznawanych przez Oddział.
 • Poinformowano o przygotowaniach do przywrócenia i zorganizowania przez Oddział Dnia Drogowca i Transportowca
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o udekorowaniu grobów zmarłych Członków i Przyjaciół SITK.
 • Zarząd ustalił propozycje kandydatów, których biogramy zostaną zgłoszone przez Oddział SITK w Krakowie do Słownika Biograficznego Techników Polskich wydawanego przez NOT.

 


Powiazane tresci