Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 07 maja 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 6(2)/2018  z posiedzenia w dniu 09 kwietnia 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do kosztów przejazdu dla uczestników wyjazdu techniczno – integracyjnego „Zwiedzanie Muzeum Śląskiego oraz przebudowanego Dworca PKP w Katowicach” zorganizowanego w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Klub Seniora dla wszystkich Członków Oddziału.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie do kosztów przejazdu dla uczestników wyjazdu techniczno-integracyjnego do Gdańska, organizowanego przez Koło Grodzkie w dniach 9 – 11 czerwca 2018 roku.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat stanu prac organizacyjnych związanych z organizowaną przez Oddział (wiosną 2019 roku) konferencją o tematyce drogowej.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z wyjazdem przedstawicieli Oddziału w Krakowie na XXXII Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP w Wielogórze k/Radomia w dniach 17 – 19 maja br.
 • Kol. A.Kollbek poinformował o zakończeniu prac Sądu Konkursowego na najlepsze prace dyplomowe z dziadziny transportu. Wyłoniono laureatów konkursu, uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbędzie się w dniu 25 maja br. o godz. 15.00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Kol. Janina Mrowińska dokonała podsumowania finansowego seminarium nt.: „Pokaz pracy pociągu do wymiany podtorza (AHM 800R)” zorganizowanego w dniu 18.04.2018 r. przez Koło w PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie. Relacja z przebiegu  seminarium wraz z galerią zdjęć znajduje się na stronie internetowej Oddziału.
 • Kol. J.Mrowińska dokonała podsumowania finansowego seminarium nt.: "Od koncepcji projektowej do eksploatacji z wykorzystaniem rozwiązań Trimble. Unikalne rozwiązanie BIM w projektach liniowych jako sposób na optymalizacje projektu", zorganizowanego w dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie GDDKiA Oddział w Krakowie.
 • Zarząd rozpatrywał sprawy członkowskie.
 • Zarząd podjął decyzję o zamówieniu rocznej prenumeraty czasopisma Świat Kolei, które udostępnione będzie członkom Oddziału
 • Zarząd podjął decyzję o kontynuacji prowadzenia Kroniki Oddziału i związanego z kroniką konta na facebooku. Funkcję Kronikarza Oddziału pełnić będzie kol. Urszula Duda – Wiertel z Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd przedyskutował konieczność dostosowania do nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych odnośnie prowadzenia strony internetowej Oddziału i strony czasopisma TMiR.
 • Przekazano informację o planowanym wyjeździe technicznym na Słowację organizowanym przez kol. A.Mutkę.
 • W związku ze zbliżającym się XXXII Zjazdem SITK RP prof. W.Starowicz przekazał informacje nt. planowanych zmian w strukturze przyszłego Zarządu Krajowego.
   

Powiazane tresci