Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 07 października 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 6(16)/2019 z posiedzenia w dniu 09 września 2019 r.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjętą na poprzednim posiedzeniu kandydaturę kol. Jerzego Hydzika do Medalu SITK RP im. Henryka Komorowskiego.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych przez Oddział:

   

  • XVIII konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, Zakopane 04 – 06 grudnia 2019.
  • II Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20, Niepołomice, 27 i 28 lutego 2020 roku.
  • Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, Kraków 26 i 27 marca 2020 r.
 • Zarząd omówił sprawy związane z dalszym zagospodarowaniem działki siedziby Oddziału.
 • Zarząd omówił propozycję przygotowania nagród – statuetek przyznawanych przez Oddział.
 • Zarząd podjął dyskusję w sprawie wniosku Klubu Seniora dotyczącego przyszłości Klubu. Zarząd podjął jednogłośnie, uchwałę o zmianie nazwy Klubu Seniora na Koło Seniorów.
 • Zarząd podjął decyzję w sprawie organizacji przez nasz Oddział Spotkania Międzyoddziałowego, które odbędzie się w Krakowie w dniach 17 – 18.04.2020 r.
 • Zarząd omówił miejsce i termin Spotkania Gwiazdkowego Oddziału.
 • Poinformowano o korespondencji otrzymanej z FSNT NOT w sprawie zgłaszania nowych biogramów do 28 tomu Słownika Biograficznego Techników Polskich.
 • Poinformowano o petycji w sprawie przyspieszenia realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce otrzymanej z NOT.

 


Powiazane tresci