Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 08 grudnia 2016r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjęcie Protokołu nr 14 (88)/2016 z dnia 14 listopada 2016r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o organizacji konkursu o Puchar Prezesa Honorowego na najlepszą fotografię z wyprawy jubileuszowej do Chin i Tybetu zorganizowanego dla członków wyprawy.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przeniesienie niewykorzystanych przez Koło w Mota – Engil Central Europe S.A. składek na rok 2017.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyznanie nagród dla osób szczególnie zaangażowanych w poszczególne zadania związane z przygotowaniem Jubileuszu Oddziału.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat przebiegu seminarium 160 lat kolei w Tarnowie zorganizowanego w dnu 26 listopada 2016r. w Tarnowie.
 • Kol. Janina Mrowińska przekazała informację na temat przebiegu XV Jubileuszowej Konferencji nt: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym, która odbyła się w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016r. w Zakopanem.
 • Omówiono szczegóły organizacyjne spotkania gwiazdkowego Zarządu Oddziału z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi (19.12.2016r.).
 • Zarząd omówił plan seminariów i konferencji na rok 2017.
 • Zarząd przedyskutował propozycję zmian w regulaminie konkursu na najlepsze prace dyplomowe przygotowaną przez Wiceprezesa Andrzeja Kollbeka. Podjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian – podział prac na prace I i II stopnia, podział prac na dwie kategorie.
 • Prezes Lidia Żakowska przekazała informację na temat ostatniego wydawnictwa Oddziału w tym roku – Zeszytu Naukowo – Technicznego nr 4(111)/2016 z materiałami jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności,  która odbyła się w dniu 15.09.br.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Ninę Janczy z Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o konferencji podsumowującej Rok Jubileuszowy 70-lecia SITK RP organizowanej w Warszawie w dniu 14.12.2016r.
 • Prezes Lidia Żakowska poinformowała o wyborze nowego Przewodniczącego Krakowskiej Rady FSNT NOT, został nim Andrzej Kucharski z PZITB

Powiazane tresci