Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 kwietnia 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 5(1)/2018  z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Prezes Józefa Majerczak wraz z Zarządem przedyskutowała i ustaliła przydział zadań i odpowiedzialności członkom Zarządu Oddziału na nową kadencję.
 • Zarząd przedyskutował i podjął decyzję w sprawie kandydata z Oddziału do  Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje merytoryczne i organizacyjne na temat planowanej w październiku 2018 roku konferencji drogowej.
 • Kol. A.Kollbek poinformował o stanie zaawansowania prac Sądu Konkursowego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny transportu dla uczelni Krakowa. Ustalono miejsce i datę uroczystego ogłoszenia wyników konkursu.
 • Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdził przedstawiony przez kol. Sabinę Puławską – Obiedowską preliminarz planowanego w dniu 16 czerwca br. IV Pikniku TranSPORTOWEGO.
 • Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu wyjazdu technicznego na budowę S7 Kraków – Rabka Zdrój, odcinek Lubień-Naprawa połączonego z przywitaniem wiosny na Rusinowej Polanie „wiosenne krokusy – III”, zorganizowanego w dniu 7 kwietnia 2018 roku.
 • Zarząd przyjął do wiadomości przeniesienie kol. Czesława Jarosza z Koła przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice do Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu kol. Wiesława Rynkiewicza z Klubu Seniora.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził kandydatów z Oddziału do Krakowskiej Rady FSNT NOT: kandydatami z Oddziału do władz NOT na nową kadencję są: Prezes Oddziału Józefa Majerczak, Lidia Żakowska i Sergiusz Lisowski.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zatrudnieniu kol. Marka Błeszyńskiego w biurze Oddziału.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie prac dotyczących zakupu przyległego do działki naszej siedziby pasa gruntu po stronie północnej.
 • Ustalono termin spotkania Zarządu Oddziału z udziałem Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego kadencji 2014-2017 na dzień 17.04.2018r. w Restauracji Margit przy ul. Chłopickiego w Krakowie.

 

 


Powiazane tresci