Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 listopada 2021r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 9 (38)/2021 z posiedzenia w dniu 4 października 2021 r. przeprowadzonego online. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do XX Jubileuszowej konferencji nt.: „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” NOVKOL`21, która zaplanowana jest w terminie 1 – 3 grudnia 2021 roku w Zakopanem.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`22, która odbędzie się w Niepołomicach w Hotelu Novum w dniach 10 – 11 marca 2022 roku.
 • Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygotowań do konferencji naukowo-technicznej nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach” PTZ’22”, która odbędzie się w Krakowie w kwietniu 2022 roku.
 • Zarząd rozpatrzył wniosek Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP o dofinansowanie wydania zeszytu naukowo-technicznego o tematyce historycznej związanego z 25-leciem działalności Klubu. Po oszacowaniu całkowitych kosztów wydawnictwa Zarząd podejmie stosowną decyzję.
 • Zarząd drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o wsparciu Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych za kwotę 120 zł.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o zgłoszeniu kandydatury kol. Marka Błeszyńskiego do Medalu SITK RP imienia Henryka Komorowskiego.
 • Zarząd omówił sprawy związane z przygotowaniem do XXXIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, który odbędzie się w dniach 19 – 21 maja 2022 roku.
 • Omówiono przebieg i dokonano podsumowania finansowego dwóch wyjazdów: wycieczki technicznej na Budowę Trasy Łagiewnickiej zorganizowanej przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A (w dniu 8 października 2021 r.) oraz wycieczki technicznej z cyklu: Szlakami budowy dróg i polskich zamków zorganizowanej prze Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie (w dniu 16 października 2021 r.).
 • Zarząd przedyskutował opracowany przez Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza Regulamin przyznawania statuetki Oddziału.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze Spotkaniem Gwiazdkowym Oddziału, które planowane jest w dniu 14 lub 15 grudnia br. o godz. 16.30.
 • Zarząd omówił sprawy związane z zagospodarowaniem posesji Oddziału, omówiono dotychczas przeprowadzone prace i działania, a także planowane kolejne etapy prac.
 • Zarząd omówił sprawy związane z montażem fotovoltaiki w siedzibie Oddziału.
 • Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Prezes Józefa Majerczak poinformowała o podjętej w Oddziale corocznej akcji upamiętnienia zmarłych Członków i Przyjaciół naszego Oddziału.
 • Omówiono ofertę zakupu kalendarzy SITK.
 • Poinformowano o przygotowaniu planu imprez Oddziału na I kwartał 2022 roku, który zostanie przesłany do MOIIB w Krakowie.
 • Sekretarz Janina Mrowińska zaprezentowała członkom Zarządu zaktualizowaną Kronikę Oddziału za ostatnie lata wydaną w nowej szacie graficznej.
 • Zarząd przedyskutował sprawę obsługi strony naszego Oddziału na facebooku.
 • Pani Prezes poinformowała, że została wybrana na delegata na Walne Zebranie Izby Inżynierów Budownictwa. Pani Prezes jest członkiem Izby oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o przygotowaniach do obchodów 175-lecia kolei w Krakowie, w które jest zaangażowany.
 • Wiceprezes Anna Reszczyk poinformowała o organizowanym w dniu 16 listopada br. seminarium drogowym pt.: „Wybrane zagadnienia w zakresie budowy dróg i mostów”. Spotkanie będzie miało charakter zdalny – odbędzie się z wykorzystaniem platformy WEBEX.
 • Wiceprezes Anna Reszczyk poinformowała o rozpoczęciu z końcem listopada br. cyklu warsztatów nt.: „Inżynier w pracy i w domu”. Warsztaty będą obejmowały różne zagadnienia, do prowadzenia warsztatów zapraszane będą osoby z zewnątrz. Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie w siedzibie Oddziału.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci