Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 09 października 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 8 (97)/2017 z 4 września 2017 r., poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o stanie prac organizacyjnych Konferencji Jubileuszowej „170 lat Kolei w Krakowie”, która odbędzie się w dniu 19.10.2017r. w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory.
 • Kol. Anna Reszczyk poinformowała o przebiegu wyjazdowego seminarium nt: „Tunel pod małym Luboniem, kładki i mosty Małopolski”, zorganizowanego przez Koło SITK w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 26 września 2016 roku.
 • Kol. Anna Reszczyk przekazała informacje na temat wycieczki technicznej „Obiekty inżynierskie Salwatora”  zaplanowanej przez Koło SITK w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 14 października br.
 • Zarząd podjął decyzję o zakupie  karnetów świątecznych Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” za kwotę 99 zł.
 • Kol. Janina Mrowińska – Sekretarz kursów przygotowujących do uzyskania certyfikatu  kompetencji zawodowych dla przewoźników, przekazała informację o podsumowaniu finansowym  kursów za okres od kwietnia do września 2017. Zarząd podjął decyzję w sprawie stawek dla wykładowców, których wysokość zależna będzie od ilości osób uczestniczących w kursie.
 • Poinformowano o postępie prac i działań organizacyjnych  związanych z zakupem przyległego pasa po stronie północnej i rozszerzeniem działki, na terenie której znajduje się siedziba Oddziału.
 • Poinformowano o wynikach IV Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB zorganizowanych w dniu 26 września 2017 roku. W zawodach udział wzięli członkowie Oddziału i zdobyli I miejsce w drużynowym pojedynku strzeleckim, zajęli też czwarte miejsce drużynowo w konkurencji trójbój, a w klasyfikacji indywidualnej również osiągnęli sukcesy – trzecie miejsce w konkurencji karabinek sportowy.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017 organizowane przez Miasto Kraków i Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków w dniach 12-13 października br. w ICE w Krakowie.
 • Zarząd ustalił termin i miejsce spotkania gwiazdkowego – spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017r. w Hotelu Europejskim o godz. 17.00.
 • Jubileusz Kolegów z Klubu Seniora: Mariana Dudka, Wiesława Rynkiewicza i Andrzeja Tyskiego oraz Jubileusz Koleżanki Marii Patrzyk z Koła Grodzkiego zaplanowano w listopadzie br.

Powiazane tresci