Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 kwietnia 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 3 (92)/2017 z 20 marca 2017 r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd przedyskutował sposoby podjęcia działań w celu odbudowy działalności gospodarczej Oddziału.
 • Prezes L.Żąkowska omówiła i podsumowała przebieg Zebrania Sprawozdawczego Oddziału za rok 2016, które odbyło się w dniu 27 marca 2017 roku w Sali Konferencyjnej MPK S.A. przy ul. Brożka 3.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora o pokrycie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego zorganizowanego przez Klub pn. „Majowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty zagłębia techniki naftowej” w dniach 20-21 maja 2017 roku.  
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła Grodzkiego o dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego do Wrocławia organizowanego przez Koło w dniach 3-5 czerwca 2017 roku.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej o dofinansowanie wspólnego wyjścia członków Koła SITK w Politechnice Krakowskiej na sztukę Romeo i Julia wystawianą w Teatrze Stu. Dofinansowanie będzie pokryte ze środków Koła.
 • Poinformowano o seminarium pt. Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków organizowanym przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe S.A., które zaplanowano w dniu 12 kwietnia 2017 roku (nastąpiła zmiana terminu).
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek omówił sprawy organizacyjne związane z konkursem prac dyplomowych dla szkół wyższych w dziedzinie transportu. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się ona w dniu 6 czerwca br. o godz. 14.30 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Zarząd przedyskutował projekt zmian w Statucie przesłany do Oddziału z Zarządu Krajowego.
 • Zarząd przedyskutował propozycję Klubu Seniora w sprawie organizacji uroczystych spotkań Zarządu Oddziału z Seniorami Jubilatami. Szczegóły spotkań z Jubilatami ustalone zostaną w porozumieniu z Zarządem Klubu Seniora.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przeniesieniu kol. Tadeusza Żelaznego z Koła w ZIKiT do Koła Grodzkiego.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków kol. Andrzeja Dobranowskiego oraz kol. Artura Piwowarczyka z Koła w PNUIK Kraków.
 • Kol. M.Błeszyński na prośbę Wiceprezesa Z.Marca poinformował o propozycji zorganizowania meczu piłkarskiego pomiędzy przedstawicielami firmy Schwerbau z Stadthagen w Niemczech a drużyną Oddziału SITK  w Krakowie.
 • Poinformowano o podjęciu prac dotyczących renowacji i zagospodarowania siedziby Oddziału w roku 2017.

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci