Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 10 października 2016r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjęcie Protokołu nr 12 (86)/2016 z dnia 12 września 2016r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd dokonał podsumowania organizacji Jubileuszu 70-lecia Oddziału i omówił rozliczenie finansowe tego wydarzenia.
 • Poinformowano o sprawach finansowych związanych z I Międzynarodowym Seminarium Parkingowym (Kraków, 16.09.br.).
 • Kol. Paulina Sapoń przekazała informację o przebiegu II Rodzinnego Pikniku TranSPORTOWEGO, który odbył się w dniu 24 września br. w obiekcie sportowym w Ochojnie. Omówiono sprawy finansowe Pikniku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o wsparciu finansowym Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup karnetów świątecznych za kwotę 60 zł.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat stanu przygotowań do konferencji 140 lat kolei w Nowym Sączu organizowanej w Nowym Sączu w dniu 15 października 2016r.
 • Prezes L.Żakowska przekazała informację na temat konferencji ZK SITK pt.: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu rozjazdów kolejowych, współorganizowanej przez Oddział, która odbędzie się w Krakowie w Politechnice Krakowskiej w dniu 19 października 2016r.
 • Kol. Janina Mrowińska przekazała informację na temat stanu przygotowań do XV Konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym planowanej w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016r. w Zakopanem.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o przebiegu zorganizowanego w dniach 30.09 – 01.10.2016r. przez Oddział w Słupsku Konkursu Kronikarzy SITK.  Kol. Joanna Mitis – Kronikarz Oddziału zajęła w konkursie III miejsce. W ramach obchodzonego Jubileuszu 70-lecia SITK przeprowadzono również konkurs na najlepszego Kronikarza za cały okres, w którym konkurs był organizowany, czyli od roku 1998. Najlepszym Kronikarzem została kol. Dorota Przybyła. Kolega M. Błeszyński zajął II miejsce. Zarząd przedyskutował sprawę wystąpienia do Zarządu Krajowego w sprawie zmiany regulaminu konkursu.
 • Poinformowano o planowanym w dniach 18-19 październiku spotkaniu KKMHiZT, Spotkanie organizowane jest przez Oddział w Kielcach. Zarząd podjął decyzję o oddelegowaniu Przewodniczącego Klubu oraz dwóch wyznaczonych przez Niego Członków.
 • Poinformowano o otrzymanej z KR FSNT NOT prośbie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji przygotowującej obchody jubileuszu 110-lecia Krakowskiego Domu Technika.
 • Kol. Zbigniew Marzec przekazał relację ze spotkania 70-lecia Oddziału SITK w Katowicach, które odbyło się w dniu 27 września br.
 • Przekazano zaproszenie na ogólnopolską konferencję „BIM w Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej”, organizowanej w dniach 8-9 listopada br. w Gliwicach.
 • Przekazano zaproszenie na Forum „Sterowanie ruchem drogowym” organizowane w dniach 13-14 października br.
 • Ustalono termin i miejsce tegorocznego Spotkania Gwiazdkowego Oddziału. Spotkanie odbędzie się w dniu  19 grudnia 2016 w Hotelu Europejskim.
 • Podjęto decyzję aby połączyć spotkanie Jubileuszowe Kolegów Janusza Kucharskiego i Stanisława Wacławika ze spotkaniem gwiazdkowym.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o porozumieniu zawartym w dniu 15.09.2016r., podczas Jubileuszu Oddziału, ze szwajcarskim stowarzyszeniem SWEES ENGINEERING. Porozumienie zostało zawarte przez SITK RP, ze strony SITK podpisali je Prezes SITK prof. Janusz Dyduch i Prezes Oddziału Lidia Żakowska.
 • Kol. Marek Błeszyński poinformował o otrzymanym od Prezesa NOT w Tarnowie zaproszeniu na bezpłatną konferencję „Inwestycje w tarnowski węzeł kolejowy i szybką trakcję PKP 2014-2016” organizowaną w dniu 24 października 2016 w Domu Technika NOT w Tarnowie,
 • Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Paulinie Sapoń (26 maja) i Annie Reszczyk (26 lipca).

 


Powiazane tresci