Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 grudnia 2014r.

• Kol. J.Mrowińśka przekazała relację z  Seminarium Sekretarzy i Księgowych SITK RP, które odbyło się w dniach 6 – 7.11.2014r. w Ostrowie Wielkopolskim.
• Prezes L.Żakowska poinformowała o przebiegu uroczystości Jubileuszu Seniorów: S.Maniewskiego, J.Bąkowskiego i S.Furmana, która odbyła się w dniu 13.11.2014r.
• Kol. A.Reszczyk poinformowała o przebiegu wyjazdu technicznego „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – Granica Państwa” zorganizowanego przez koło w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 18.11.2014r.
• Andrzej Szarata przekazał informację o przebiegu konferencji KBR 2014 (Sopot, 26-27.11.br.), której współorganizatorem był nasz Oddział.
• Kol. J.Mrowińska przekazała podsumowanie merytoryczne i finansowe konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zakopane, 03-05.12.br.).
• Prezes L.Żakowska zrelacjonowała przebieg uroczystości Jubileuszu 80-lecia PZITB, na którą była zaproszona.
• Zarząd przedyskutował zasady nawiązania współpracy Oddziału z SWISS Engineers, Oddział Genewa w Szwajcarii.
• Kol. J.Mrowińska poinformowała o przygotowaniach do spotkania świątecznego Oddziału z przedstawicielami kół i zaproszonymi gośćmi, które zaplanowano w dniu 15.12.2014r. w Hotelu Europejskim.
• Kol. Andrzej Szarata poinformował o zaplanowanej konferencji nt. Polityka parkingowa w miastach. Przedyskutowano możliwość zorganizowania konferencji w czasie Targów w Kielcach, jako równorzędne wydarzenie.
• Prezes L.Żakowska zaapelowała o zgłaszanie dalszych propozycji do planu konferencji i seminariów na 2015 rok.
• Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2014 składek na rok 2015 dla kół: Mota Engil Central Europe S.A., GDDKiA Oddział w Krakowie i ZUE S.A..
• Zarząd rozpatrzył sprawy związane z przyjęciem i skreśleniem członków.
• Kol. J.Mrowińska poinformowała o wyborze Biura Rachunkowego do obsługi księgowej Oddziału.
• Poinformowano o otrzymanym z Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” podziękowaniu za przekazanie przez Oddział darowizny.
• Kol. Mariusz Szałkowski (wiceprezes Zarządu Krajowego) przekazał informacje na temat aktualnej, poprawiającej się sytuacji Zarządu Krajowego.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci