Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 kwietnia 2014r.

Posiedzenie odbyło się w Willi Głogostan w Głogoczowie.

 • Prezes Oddziału Lidia Żakowska złożyła członkom Zarządu serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, wszyscy zebrani przy wzajemnych życzeniach  podzielili się świątecznym jajkiem.
 • Kol. A.Reszczyk poinformowała o przebiegu seminarium nt: „Keramzyt w geotechnice i inżynierii drogowej”, które odbyło się w dniu 09 kwietnia br.
 • Ustalono skład reprezentacji Oddziału, która weźmie udział w XXXI Zjeździe SITK (Ostrów Wielkopolski, 09 – 10 maja br.).
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie transportu wyjazdu technicznego ok. 20 członków Klubu Seniora do Zakładów MAN w Niepołomicach w dniu 30 kwietnia 2014 roku.
 • W drodze głosowania jawnego Zarząd Oddziału jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu do Oddziału nowych członków i przeniesieniu jednego członka.
 • Kol. M.Szałkowski poinformował o stanie zaawansowania prac w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dla uczelni wyższych w Krakowie. Aktualnie eksperci oceniają powierzone im prace, w kolejnym etapie zostaną wyłonieni laureaci konkursu. W pierwszej połowie czerwca br. odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
 • Poinformowano, że na konkurs Kronikarz Roku z naszego Oddziału zgłoszona została Kronika Oddziału oraz Kronika Koła w Mota Engil Central Europe S.A.
 • Prezes Oddziału L.Żakowska przedstawiła listę członków Oddziału, którzy  pracują w komisjach MOIIB i Sekcjach Krajowych SITK, a także w strukturach NOT.
 • Kol. A.Szarata przekazał informacje na temat stanu przygotowań do konferencji Modelling 2014.
 • Przekazano informację o dokumentach złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę danych podmiotu.
 • Prezes L.Żakowska zrelacjonowała przebieg XIII Zjazdu sprawozdawczo – wyborczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w dniu 05 kwietnia br.
 • Zarząd podjął decyzję o powierzeniu funkcji Dyrektora Biura Oddziału kol. Janinie Mrowińskiej oraz funkcji Dyrektora od spraw eksperckich prof. Wiesławowi Starowiczowi.
 • Kol. Paulina Struska poinformowała o działaniach podjętych w celu utworzenia bazy adresowej wszystkich członków Oddziału (która pozwalałaby na  szybkie przekazywanie informacji oraz na bezpośredni kontakt ze wszystkimi członkami).
 • Kol. Paulina Struska zgłosiła wniosek ws. usprawnienia prowadzenia i bieżącej redakcji Oddziałowej strony internetowej.
 • Członkowie Zarządu Oddziału złożyli serdeczne życzenia imieninowe Prezes Oddziału Lidii Żakowskiej.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci