Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 marca 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 3(103)/2018  z posiedzenia w dniu 26 lutego 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Kol. Zofia Schumacher – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący sprawozdania Oddziału z kadencji wraz ze sprawozdaniem finansowym i bilansem.
 • Omówiono sprawy związane ze Sprawozdaniem Oddziału za Kadencję 2014-2017.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z Walnym Zebraniem Oddziału, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. w budynku Działownia Politechniki Krakowskiej.
 • Omówiono Plan konferencji i seminariów na rok 2018.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zaakceptował wniosek o nadanie Srebrnej Honorowej Odznaki SITK dla Kol. Konrada Gawłowskiego.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. o dofinansowanie kosztu przejazdu dla uczestników organizowanego dla wszystkich członków Oddziału wyjazdu techniczno-integracyjnego na budowę aktualnie realizowanego odcinka Zakopianki (S7)  połączonego z wizytą w Tatrach – „Wiosenne krokusy”.
 • Poinformowano o wnioskach do nagrody Ernest 2017 wysłanych do Zarządu Krajowego.
 • Wiceprezes A.Kollbek poinformował o stanie prac organizacyjnych konkursu na najlepsze prace dyplomowe
 • Prezes L.Żakowska poinformowała o możliwości wystąpienia z wnioskami na odznaczenia honorowe NOT.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego, jednogłośnie skreślił z listy członków Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. kol. Beatę Pojnar i kol. Katarzynę Manterys.
 • Przekazano informację przysłaną mailowo przez kol. B.Toporską, która uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu Radzie Programowej MOIIB w Krakowie, gdzie reprezentuje SITK i pełni również funkcję Sekretarza Rady. Kol. B.Toporska poinformowała, że nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione za efektywne działanie i przedstawione jako wzór dla innych Stowarzyszeń. Kol. B.Toporska przekazała szczególne podziękowania kol. J.Mrowińskiej za kreatywną współpracę, niewątpliwie dzięki której praca Oddziału została doceniona i zauważona.
 • Zarząd omówił sprawę uhonorowania zasłużonych członków za pracę w czasie kadencji.

   


Powiazane tresci