Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 października 2015r.

 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Koła w Zespole Szkół nr  Nr 1 ws. dofinansowania kosztów poczęstunku w czasie minikonferencji nt: Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego, organizowanej przez Koło w dniu 14.10.br. oraz objęciem przez Oddział patronatem.
 • Wiceprezes A.Kollbek przekazał informację na temat przebiegu wyjazdowego posiedzenia Zarządu, który odbył się w dniach 25.09 – 02.10.2015r. do Turcji.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o wsparciu Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” poprzez zakup kartek świątecznych.
 • Zarząd podjął decyzję ws. skreśleń z listy członków Oddziału.
 • Kol. A.Kollbek i A.Szarata  poinformowali o stanie przygotowań do konferencji „Polityka parkingowa w miastach” (Kraków, 16-17.11.2015r.).
 • Sekretarz Oddziału kol. Mrowińska  poinformowała o stanie przygotowań do konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, Hotel Mercure 09 – 11.12.br.).
 • Prezes Oddziału L.Żakowska  poinformowała o planowanym w terminie 23 – 24.11.br. Spotkaniu Międzyoddziałowym w Ostrowie Wielkopolskim i poinformowała o programie spotkania.  Oddział wydeleguje przedstawicieli na to spotkanie.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację na temat planowanego wyjazdu „Zwiedzanie obiektu technicznego TAURON ARENA Kraków oraz Zamku na Mirowie w Książu Wielkim.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację na temat planowanego w dniu 06.11.br.  seminarium nt: Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie.
 • Kol. Paulina Struska przekazała relację z kolejnego wyjazdu Pożegnanie Lata 2015, który odbył się w dniach 26-30.08.br.
 • Kol. Beata Toporska przekazała relację z wycieczki Śladami Holocaustu, która odbyła się w dniu 12.09.br.
 • Poinformowano o śmierci Prezesa Honorowego Oddziału SITK w Rzeszowie Edwarda Ludery oraz kol. Zbigniewa Kozaczka – Przewodniczącego Krajowego Klubu Seniora.
 • Kol. Janina Mrowińska poinformowała o szczegółach kontroli przeprowadzonej w dniach 16 – 21.09.br. w Oddziale przez ZUS.
 • Poinformowano o przebiegu II Mistrzostw Strzeleckich MOIIB zorganizowanych w dniu 29.09.br. Reprezentacja Oddziału – kol. Maciej Mądro, Tomasz Osiński (z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie) oraz kol. Krzysztof Urbański (Koło w GDDKiA Rejon Kraków) zdobyła zespołowo II miejsce.
 • Prezes Lidia Żakowska przekazała informację o konferencji WI (Kobiety dla Inżynierii), która odbyła się podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie.
 • Prezes Lidia Żakowska przekazała informację o podpisaniu przez przedstawicieli Oddziału deklaracji założycielskiej INWERS EUROPE podczas seminarium w Genewie w dniu 19.09.2015r.
 • Poinformowano o zaproszeniu na uroczystość odsłonięcia pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego, która odbędzie się w Tarnowskich Górach w dniu 23 października 2015 roku.
 • Poinformowano o zaproszeniu na IV Rybnicką Konferencję o Historii Kolei  „Piękne, użyteczne, zbędne… Z dziejów i architektury obiektów kolejowych w Polsce” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w dniu 22 października 2015r.
 • Poinformowano o rezygnacji kol. Andrzeja Mutki z udziału w pracach Krajowej Sekcji Kolejowej SITK.
 • Poinformowano o otrzymaniu sprawozdania Klubu Seniora z wyjazdu technicznego „Zwiedzanie drogi krajowej Żywiec – Zwardoń”. Sprawozdanie dostępne jest na stronie Oddziału.
 • Kol. Jan Dziedzic przekazał relację z aktualnej sytuacji w Krakowskiej Radzie FSNT NOT. 
 • Poinformowano o uroczystościach związanych ze 140-leciem MPK S.A. Krakowie i odznaczeniach nadanych z tej okazji członkom Oddziału.
 • Zarząd przedyskutował nowe informacje związane z próbą pozyskania zabytkowej lokomotywy.
 • Zarząd ustalił termin spotkania gwiazdkowego Oddziału na dzień 14 grudnia br.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci