Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 czerwca 2016r.

  • Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół r 7(81) 2016 z posiedzenia w dniu 23 maja 2016r.
  • Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska zreferowała realizację postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu (opracowanie listy uczestników i gości Gali Jubileuszowej Oddziału (15.09.2016r.), złożenie wniosków o odznaczenia państwowe do Urzędu Wojewódzkiego).
  • Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubileuszu 70-lecia Oddziału (postępy prac nad przygotowaniem wydawnictw jubileuszowych, wyprawa jubileuszowa do Tybetu, organizacja konferencji „Wyzwania rozwojowe transportu miejskiego” oraz seminarium „Stowarzyszenia dla Zrównoważonej Mobilności”, przygotowanie wystawy jubileuszowej, zasady i regulamin konkursu fotograficznego).
  • Poinformowano o przebiegu Gali Jubileuszowej SITK RP w Warszawie w dniu 2 czerwca br. oraz o udziale naszych przedstawicieli w tych uroczystościach.
  • Podsumowano przebieg uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu transportu dla wyższych uczelni (Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, 30 maja 2016r.).
  • Pozytywnie rozpatrzono wniosek Przewodniczącego koła SITK RP przy PNUIK Sp. z o.o. o dofinansowanie szkolenia nt: „Strategia zarządzania dużym projektem inwestycyjnym w świetle obowiązującego prawa i postanowień podpisanych kontraktów na roboty i nadzór” organizowanego przez Oddział SITK w Warszawie dla czterech członków Koła przy PNUIK Sp. z o.o. – przyznano dofinansowanie o łącznej kwocie 240 zł brutto.
  • Przekazano informacje na temat stanu przygotowań „Międzynarodowego seminarium parkingowegowspółorganizowanego z Politechniką Krakowską w dniach 16-17 września 2016r.
  • Poinformowano o zmianie terminu Pikniku Transportowego organizowanego po raz drugi przez Koło w PK. Ze względu na brak dostępności boiska sportowego Piknik przeniesiono z 18 czerwca na 24 września 2016r.
  • Zarząd przyjął do Oddziału kol. Elizę Stępień do Koła przy PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie oraz Łukasza Leśniewskiego do Koła w Politechnice Krakowskiej. 
  • Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe kol. Zofii Schumacher

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci