Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 listopada 2016r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził przyjęcie Protokołu nr 13 (87)/2016 z dnia 10 października 2016r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień i ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu dotyczących spraw organizacyjnych związanych z Jubileuszem.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał relację z przebiegu konferencji "140 lat kolei w Nowym Sączu" zorganizowanej z inicjatywy Oddziału w dniu 15 października 2016 roku w Nowym Sączu
 • Kol. Janina Mrowińska przedstawiła wynik obsługi finansowej I Międzynarodowego Seminarium Parkingowego, którą prowadziło Biuro Oddziału.
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Krakowskiej Rady FSNT NOT Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej o wsparcie pieniężne działalności.
 • Kol. Janina Mrowińska przekazała informację na temat stanu przygotowań do XV Konferencji nt: "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" planowanej w dniach 30 listopada – 02 grudnia 2016r. w Zakopanem.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informację na temat przygotowań do seminarium "160 lat kolei w Tarnowie" organizowanej w dnu 26 listopada w Tarnowie.
 • Zarząd omówił sprawę przygotowania planu konferencji i seminariów w roku 2017.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem gwiazdkowym w dniu 19.12.br. w Hotelu Europejskim.
 • Zarząd przedyskutował przedstawione przez kol. Marka Błeszyńskiego sprawozdanie z działalności Biura Ekspertyz za rok 2016.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie dokonał przyjęcia do Koła Grodzkiego  kol. Mariusza Zarembę oraz skreślił z listy członków kol. Karolinę Forczek (Cichońską), Jakuba Klimkiewicza, Magdalenę Piwowarczyk (Ożóg) i Wojciecha Tracza z Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Podjęto decyzję w sprawie zasad dystrybucji w Oddziale Monografii Jubileuszowej.
 • Rozpoczęto prace nad zaktualizowaniem regulaminu i zasad oceny prac dyplomowych w konkursie Oddziału na najlepszą pracę dyplomową dla uczelni wyższych Krakowa.
 • Na wniosek kol. A.Kollbeka Zarząd wstępnie przedyskutował formę nagrodzenia najbardziej aktywnych osób pracujących przy przygotowaniu Jubileuszu, szczególnie przy przygotowaniu Monografii.
 • Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Beacie Toporskiej (06 września).

   


Powiazane tresci