Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 14 września 2020r. online

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 6(25)/2020 z posiedzenia w dniu 13 lipca 2020 r. przeprowadzonego online drogą elektroniczną. Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Zarząd przedyskutował przedstawiony przez Prezes Oddziału projekt Regulaminu prowadzenia spraw finansowych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie (zgodnie z paragrafem 50 Statutu SITK RP). W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził Regulamin w zaproponowanej formie.
 • Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się z organizacją uroczystej gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom rozstrzygniętego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok 2019, gala odbędzie się, gdy warunki będą bezpieczne.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do XIX konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2020” (Zakopane 02 – 04 grudnia 2020 r.) oraz III ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`21 (Niepołomice, 11 i 12 marca 2021 r.).
 • Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu konferencji naukowo – technicznej nt.: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020 na wiosnę 2021 roku.
 • Kol. Sabina Puławska – Obiedowska poinformowała o planowanym w ostatnich dniach września br. seminarium transportowym organizowanym przez Koło w Politechnice Krakowskiej. Proponowany temat to: „Covid a transport”, prelekcję poprowadzi dr inż. Marek Bauer z Koła w PK. Seminarium odbędzie się online w trybie zdalnym, z wykorzystaniem programu Webex.
 • Pani Prezes przekazała informację o organizowanym w dniu 06 października 2020 roku przez Zarząd Krajowy SITK spotkaniu Krajowego Klubu Seniora z okazji 25-lecia jego istnienia połączonego z seminarium pt. „Nowoczesne systemy utrzymania i Diagnostyki zestawów kołowych w pojazdach szynowych”. Zarząd Oddziału podjął decyzję o wskazaniu osoby kol. Ireny Tyskiej do uhonorowania okolicznościowym dyplomem za zasługi dla KKS. Kol. Jerzy Bąkowski (Sekretarz KKS) zostanie wydelegowany na Jubileuszowe spotkanie jako przedstawiciel Seniorów z Oddziału w Krakowie.
 • Kol. Marek Błeszyński przedstawił efekt działań podjętych w sprawie dalszych prac związanych z zagospodarowaniem posesji Oddziału. Zarząd podjął dalsze decyzje co do zakresu i sposobu planowanych prac wykonawczych.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Krakowskiego Koła Kolejarzy nowego członka kol. Kazimierza Mazura.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy członków kol. Rafała Magierę Michała Franczak, Mateusza Michalskiego i Jerzego Szynala z Koła Grodzkiego. Skreślono również zmarłego kol. Lucjana Chudomenta z Koła w MPK S.A. w Krakowie. Jednogłośną decyzją Zarządu skreśleni zostali koledzy i koleżanki z Krakowskiego Koła Kolejarzy: Martyna Antas, Edward Baklarz, Dariusz Bochenek, Janusz Broda, Grzegorz Brudny, Maciej Fijak, Czesław Gaudyn, Barbara Kaleta, Tomasz Kołodziejski, Marek Kosior, Marek Kowal, Krzysztof Kowalczyk,  Andrzej Latos, Rafał Madej, Teresa Madej, Józef Martyński, Kazimierz Mazur, Jarosław Papież, Wiesław Przybyś, Marek Słoniowski, Mieczysław Strzeboński, Stanisław Sularz, Wojciech Szybowski, Jolanta Włodarska, Krzysztof Woźniak, Joanna Wójciak, Andrzej Żurek.
 • Poinformowano o otrzymanym podziękowaniu od Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie za nieodpłatne przekazanie Zeszytów Naukowo-Technicznych SITK do zbiorów Bibliotecznego Ośrodka Informacji PKP Polskie Linie Kolejowe.
 • Poinformowano o otrzymanym od prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza podziękowaniu za przekazane przez władze Oddziału życzenia z okazji objęcia przez Niego funkcji Rektora Politechniki Krakowskiej.
 • Poinformowano o otrzymanym z Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT podziękowaniu za wsparcie finansowe działalności Komisji.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu Prezesa Krakowskiej Rady FSNT NOT  na uroczystość otwarcia wystawy „Udział polskich inżynierów w drugiej rewolucji technicznej” oraz koncert śpiewaczki operowej Pani Magdaleny Barylak w dniu 24 września 2020 r.
 • Profesor Wiesław Starowicz poinformował o spotkaniu Zarządu Krajowego w dniu 14 września br. i planowanym spotkaniu Rady Krajowej w dniu 19 października br. Omawiane będą tematy związane z planowaniem Zjazdu SITK oraz wyborem Przewodniczącego Rady Krajowej.

 


Powiazane tresci