Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 maja 2017r.

 • W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie zatwierdził i przyjął protokół nr 4 (93)/2017 z 10 kwietnia 2017 r.
 • Poinformowano o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 • Wiceprezes Andrzej Kollbek przedstawił Protokół  Sądu Konkursowego oceniającego prace w konkursie na najlepsze prace dyplomowe. Wyłoniono laureatów, Zarząd podjął decyzję w sprawie nagród dla zwycięzców konkursu.
 • Zarząd podjął decyzje organizacyjne i finansowe w sprawie Pikniku Transportowego organizowanego w dniu 10 czerwca 2017r.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze spotkaniem Zarządu Oddziału z Seniorami Jubilatami w dniu 29 maja br. w Restauracji Kossakówka w Hotelu Europejskim o godz. 16.30.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przekazaniu do  Zarządu Krajowego wniosku o Złotą Honorową Odznakę dla kol. J.Magrysza do rozpatrzenia.
 • Zarząd przedyskutował przedstawiony przez Prezes Lidię Żakowską program odbudowy działalności gospodarczej (eksperckiej) Oddziału.
 • Kol. Marek Błeszyński przedstawił podsumowanie działalności Biura Ekspertyz Oddziału w I kwartale 2017 roku.
 • Kol. Marek Błeszyński przekazał informacje na temat stanu przygotowań do seminarium: Łącznica w Suchej Beskidzkiej – komfort i bezpieczeństwo, które odbędzie się w Sali Rycerskiej Zamku w Suchej Beskidzkiej w dniu 17 czerwca br.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację o przebiegu seminarium pt. „Problematyka transportu w systemie gospodarki odpadami w gminie miejskiej Kraków” zorganizowanym przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 12 kwietnia 2017 roku.  
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację o wyjeździe techniczno – integracyjnym na budowę aktualnie realizowanego odcinka Zakopianki połączonego z wizytą na „Kalatówkach” – wiosenne krokusy zorganizowanego przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 08 kwietnia 2017 roku.
 • Kol. Beata Toporska przekazała informację o wyjeździe na Targi Budownictwa Drogowego w Kielcach zorganizowane przez Koło SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 10 maja 2017 roku.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Beatę Poinar do Koła w Mota – Engil Central Europe S.A. 
 • Zarząd przyjął do wiadomości skreślenie z listy członków  Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.  zmarłego kol. Sławomira Banysia.
 • Omówiono sprawę wystąpienia o odznaczenia państwowe dla zasłużonych działaczy Oddziału w związku z Jubileuszem NOT.
 • Prezes Lidia Żakowska przekazała informację z posiedzenia Rady Prezesów w sprawie składek Oddziałów na fundusz wspierania działalności SITK RP.
 • Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o utworzeniu w Krakowie ośrodka organizującego egzaminy dla przewoźników drogowych na certyfikat kompetencji zawodowych.
 • Poinformowano o otrzymanym z Oddziału SITK w Częstochowie zaproszeniu na konferencję nt: Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym organizowanej w Częstochowie w dniach 07 – 09.06.2017 r.
 • Prof. Wiesław Starowicz przekazał informacje o pracach podjętych nad przygotowaniem zmian w Statucie SITK RP.

 


Powiazane tresci