Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 października 2018r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 11(7)/2018 z posiedzenia w dniu 21 września 2018 r. Poinformowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez Oddział:

  • „Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny” organizowanej w ramach odchodów 100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy, Kraków, 19.10.2018 r.,
  • „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, 21 – 23.11.2018 r.),
  • Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PETEZET’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.)
  • „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).
 • Zarząd podjął uchwałę zawierającą zmiany do Regulaminu Konkursu na najlepsze prace dyplomowe.
 • Zarząd omówił sprawy związane z organizacją spotkania gwiazdkowego Oddziału w 2018 roku.
 • Kol. Janina Mrowińska przedstawiła rozliczenie finansowe wyjazdu technicznego „Wrześniowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty zagłębia techniki naftowej” zorganizowanego w dniach 08-09 września 2018 roku przez Klub Seniora.
 • Zarząd omówił sprawy związane z obchodami Jubileuszy Seniorów z Koła Grodzkiego i Klubu Seniora.
 • Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.
 • Poinformowano o śmierci kol. Ksawerego Krassowskiego – Członka Honorowego SITK. Pogrzeb odbędzie się w dniu 20 października 2018 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Kłodawie.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o oddelegowaniu do prac w Komisji Seniorów NOT kol. Janusza Magrysza – Przewodniczącego Oddziałowego Klubu Seniora.
 • Rozpatrzono wniosek Koła Naukowego Logistyki TILOG o umożliwienie sformalizowania współpracy z Oddziałem SITK RP w Krakowie.
 • Poinformowano o corocznym święcie Oddziału w Rzeszowie, uczestniczył w nim kol. Mariusz Szałkowski.

 


Powiazane tresci