Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 grudnia 2019r.

 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził protokół nr 8(18)/2019 z posiedzenia w dniu 5 listopada 2019 r.
 • Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji organizowanych przez Oddział:

  • II Konferencji nt.: „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`20, Niepołomice, 27 – 28 lutego 2020 roku.
  • Konferencji nt.: „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, Kraków 26 – 27 marca 2020 r.
 • Podsumowano przebieg  XVIII konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, która odbyła się w Zakopanem w dniach 04 – 06 grudnia 2019 r.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przychylił się do opinii Komisji ds. Rzeczoznawstwa nadając kol. Janowi Żakowskiemu uprawnienia Rzeczoznawcy w  specjalnościach: 1.2 – układy komunikacyjne tras i węzłów drogowych, 2.2 – nawierzchnie drogowo-lotniskowe, 2.3 – zagadnienia geotechniczne.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie dla Komisji ds. Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej przy Krakowskiej Radzie FSNT NOT w wysokości 500 zł.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinansowanie na pokrycie kosztów udziału członków Zarządu Krajowego Klubu Seniora w spotkaniu KKS w Krakowie w dniu 18 listopada 2019 r. w wysokości 200 zł.
 • Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję w sprawie przeniesienia składek niewykorzystanych w bieżącym roku przez Koło w Mota-Engil Polska S.A., Koło Grodzkie, Koło w Politechnice Krakowskiej, Koło w Zespole Szkół nr 1, Koło w GDDKiA Oddział Kraków – Rejon Kraków i Koło w PNUIK Kraków na rok 2020.
 • Zarząd omówił przebieg spotkania gwiazdkowego Oddziału, które odbyło się w Hotelu Europejskim w dniu 11 grudnia 2019 r.
 • Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane ze Spotkaniem Międzyoddziałowym organizowanym przez nasz Oddział w dniach 17 – 18 kwietnia 2020 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.
 • Zarząd podsumował przebieg Jubileuszu Profesora Kazimierza Flagi (80 lat), Marty Niemiec (80 lat) i Karola Nędzy (80 lat) zorganizowanego w dniu 06 listopada 2019 roku w Hotelu Europejskim.
 • Zarząd w drodze  głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu kol. Grzegorza Szkutkowskiego do Koła w Politechnice Krakowskiej.
 • Zarząd w drodze  głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o skreśleniu z listy członków: Zbigniewa Ciaputy i Juliana Mędla z Koła w MPK S.A. w Krakowie oraz Adama Weigla i Marka Ćwikły z Koła w PNUIK Kraków. Z listy członków skreślono również zmarłego kol. Zbigniewa Nowaka z Koła w MPK S.A. w Krakowie.
 • Kol. Danuta Schwertner – Redaktor Informatora Oddziału przypomniała, że w listopadzie 2019 roku minęło 20 lat wydawania Informatora, notatka na ten temat została zamieszczona w Informatorze nr 3/2019.

 

Powiazane tresci