Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 16 lutego 2015r.

• Zarząd omówił sprawy organizacyjne związane z zebraniem sprawozdawczym Oddziału za 2014 rok, które odbędzie się w dniu 30 marca br. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie o godz. 16.00.
• Omówiono wstępnie przygotowany przez księgową Oddziału bilans za rok 2014.
• Zarząd rozpatrzył zgłoszone wnioski o przyznanie Honorowych Odznak SITK oraz uhonorowanie dyplomami za długoletni staż członkowski dla członków Oddziału.
• Zarząd rozpatrzył wniosek Przewodniczącej Koła SITK RP przy Mota-Engil Central Europe S.A. o sfinansowanie przewodnika oraz kosztów rezerwacji związanej z organizacją wyjścia członków Oddziału do Zamku Królewskiego na Wawelu (28.02.2015r.).
• Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z tegorocznymi Jubileuszami Kolegów z Klubu Seniora: Andrzej Macelewicz – 95 lat, Edward Piotrowicz 85 lat, Jan Dziedzic – 80 lat.
• Zarząd przyjął do Oddziału jednego członka.
• Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na II Konferencję Naukowo-Techniczną  „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie” organizowaną przez Politechnikę Krakowską w dniach 5-6 marca 2015 roku w Krakowie.
• Przedyskutowano propozycję Prezes Lidii Żakowskiej utworzenia przy Zarządzie Krajowym sekcji (komitetu) Kobiety w Transporcie.
• Poinformowano o złożonym przez Oddział wniosku w programie ASOS (dotyczącym aktywizacji ludzi starszych).
• Poinformowano o działaniach zarządu Krajowego w celu przywrócenia spotkań międzyoddziałowych. Najbliższe spotkanie zorganizowane ostanie przez Oddział w Krakowie w dniach 15-16 maja br.
 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci