Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 czerwca 2014r.

Część I – posiedzenie Zarządu Oddziału

 • Kol. A.Reszczyk przekazała relację z przebiegu seminarium nt: Fundusze unijne na lata 2014-2020 kolejną szansą dla finansowania rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce – problemy, wyzwania, doświadczenia (Sala Konferencyjna GDDKiA Oddział w Krakowie, 7 maja br.).
 • Kol. A.Szarata przekazał relację z przebiegu konferencji Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, która odbyła się w Krakowie na Politechnice Krakowskiej w dniach 12-13.06.2014r.
 • Prezes L.Żakowska zrelacjonowała przebieg uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w 45. edycji konkursu dla najlepszych prac dyplomowych dla absolwentów uczelni Krakowa za rok 2013 (Sala Konferencyjna GDDKiA Oddział w Krakowie, 3 czerwca br.).
 • Prezes L.Żakowska przekazała informację na temat szczytu ONZ UNFCCC w Bonn, w którym uczestniczyła w dniach 5-7 czerwca br.
 • Prezes L.Żakowska poinformowała, że trwają prace nad strukturą i sposobem funkcjonowania Zespołu Ekspertów w Oddziale.
 • Zarząd dokonał przyjęć nowych członków do Oddziału.
 • Zarząd uchwalił dofinansowanie do wyjazdu Koła w Mota Engil Central Europe S.A. w Bieszczady i nad Solinę dla 4 członków Koła.
 • Przedyskutowano wniosek Koła w PK przygotowany przez kol. Ł.Franka o sfinansowanie rozpoczęcia współpracy związanej z zaangażowaniem specjalistów z zakresu budowania partnerstwa w dziedzinie rozwoju transportu.
 • Kol. A.Szarata zaproponował zorganizowanie kolejnej konferencji parkingowej w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej w czerwcu 2015 roku i rozpoczęcie działań organizacyjnych we wrześniu br.
 • Prezes L.Żakowska zaproponowała utworzenie linku do strony Oddziału, który umożliwiałby utworzenie bazy specjalistów współpracujących z Oddziałem przy organizacji konferencji.
 • Poinformowano o podziękowaniu z Oddziału w Ostrowie Wlkp. za udział w Zjeździe SITK RP (materiały dostępne w Biurze Oddziału).
 • Przekazano informację Klubu Seniora z wyjazdu do Zakładów Man Trucs w Niepołomicach (materiały dostępne w Biurze Oddziału).

Część II – Świętowanie  „Pod Wiatą”

Spotkanie członków Zarządu oraz przewodniczących kół i zaproszonych gości „Pod Wiatą” odbyło się z okazji świętowania osiągnięć członków Oddziału w roku 2013 – zdobycia nagrody Ernesta 2013 przez kol. A.Szaratę i nominacji do nagrody dla kol. J.Majerczak, A.Bazarnik, Koła w GDDKiA i Klubu Seniora. Świętowano również zdobycie przez kol. Joannę Mitis II miejsca w Konkursie Kronikarz Roku 2014.

 

Powiazane tresci