Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 18 listopada 2015r.

 • Prezes Oddziału zapoznała członków Zarządu Oddziału z propozycjami dotyczącymi programu obchodów jubileuszu 70-lecia przez Zarząd Krajowy
 • Przedyskutowano zakres i formy działania Oddziału w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Oddziału i wydarzeń roku jubileuszowego.
 • Podjęto decyzję o konieczności powołania w Oddziale komitetu ds. jubileuszu oraz zespołu ds. wydawnictwa jubileuszowego oraz zarchiwizowania historycznych materiałów Oddziału.
 • Zaproponowano włączenie w Jubileusz Oddziału obchodów 160-lecia linii kolejowej Tarnów – Nowy Sącz.
 • Prezes L.Żakowska zaproponowała zorganizowanie wystawy graficznej propagującej osiągnięcia Oddziału.
 • Poinformowano o otrzymanym z Zarządu Krajowego dokumencie nt: „Wspieranie rozwoju w zawodach z dziedziny transportu. Atrakcyjność stowarzyszeń i organizacji zawodowych z dziedziny transportu”.
 • Zarząd omówił sprawę przygotowania planu konferencji i seminariów na 2016 rok.
 • Zarząd podjął decyzje w sprawach członkowskich.
 • Prezes L.Żakowska podsumowała przebieg konferencji „Polityka parkingowa w miastach” zorganizowanej w dniach 16 i 17 listopada 2015 w Krakowie.
 • Sekretarz Oddziału kol. J.Mrowińska omówiła stan przygotowań do konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 09 – 11 grudnia 2015 w Zakopanem.
 • Sekretarz Oddziału kol. J.Mrowińska omówiła stan przygotowań do spotkania gwiazdkowego Oddziału, które odbędzie się 14.12.br. w restauracji Vidok.
 • Kol. M.Błeszyński przekazał relację z uroczystości odsłonięcia pomnika inż. Józefa Nowkuńskiego w Tarnowskich Górach w dniu 23 października 2015 roku.
 • Kol. Beata Toporska przekazała relację z seminarium nt: „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie” zorganizowanego przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 06 listopada 2015r.
 • Kol. Beata Toporska przekazała relację z wyjazdu „Zwiedzanie hali widowiskowo-sportowej Tauron Arena Kraków oraz Zamku na Mirowie w Książu Wielkim”  zorganizowanego przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. w dniu 07 listopada 2015r.
 • Poinformowano o unieważnieniu przez ZIKiT w Krakowie przetargu p.n. „Opracowanie prac przygotowawczych wraz z uzyskaniem uzgodnień dla zadań: Organizacja  ruchu i obsługa transportowa na czas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku”.
 • Poinformowano o zmianach kadrowych w Biurze Oddziału.
 • Zaprezentowano multimedialny pokaz fotografii z wyjazdu członków Zarządu do Turcji.
 • Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na IV Konferencję Naukowo-Techniczną „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowaną przez PZITB Oddział Kielce oraz Politechnikę Świętokrzyską w dniach 11-13 maja 2016 roku w Cedzynie koło Kielc.
 • Kol. M.Błeszyński poinformował o podjęciu próby powołania ośrodka szkoleniowego w zakresie tematów związanych z koleją.
 • Złożono zaległe życzenia imieninowe kol. Annie Reszczyk.
 • Zarząd ustalił termin kolejnego spotkania Zarządu Oddziału na dzień 7 grudnia br.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci